Blikvangers van 28/03 tot en met 3/04/2022

Machteld Kaesemans

Begin van deze week kregen we “hemelse temperaturen” terwijl we op het einde terug in de winter met wat sneeuw terecht kwamen. Toch zagen we enkele nieuwe vogelsoorten. Een zeer zeldzame Amerikaanse Wintertaling werd opgemerkt in de Weiden van Stalhille door Wim Jans en Kathleen Coen. een Zeearend in Vloethemveld en een Visarend waren ook van de partij. De Slechtvalken in Brugge zijn al druk bezig met het leggen van de eerste eitjes. Het Smelleken werd genoteerd. De Paarse Strandloper, al de hele winter gezien, was er terug.  We kunnen opnieuw van Oeverzwaluwen en Boerenzwaluwen genieten evenals van Blauwborsten en Tapuiten. Neem wat tijd en overloop de lange lijst van de geziene vogels deze week op www.mergus.be

Tot de volgende en groetjes., Machteld.

Visarend / Zeearend

© Marnix Vyncke

Slechtvalk / Smelleken

© Johan Buckens : Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 208 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2823 waarnemingen ingevoerd en 166 soorten.

Strandplevier© Herman Blockx

Graszanger / Sprinkhaanzanger

© Werner Goussey / Johan Buckens

VOGELLIJST /

Zomertaling, Amerikaanse Wintertaling, Bronskopeend, IJseend, Geoorde Fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Zeearend, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Strandplevier, Bokje,  IJslandse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Graszanger,  Sprinkhaanzanger, Beflijster, Blauwborst, Grote Pieper, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Kruisbek, Goudvink.

Bovenste foto: Amerikaanse Wintertaling © Lowie Lams

Machteld Kaesemans  5/04/2022