Monitoring

GROOT AANTAL GROTE ZILVERREIGERS OP SLAAPPLAATS TE MEETKERKE OP 19 11 2017

Deze avond niet minder dan 14 Grote en 1 Kleine Zilverreiger op de slaapplaats in de Lage Moere te Meetkerke. Dat is een nieuw regionaal record. Verder noteerden we er 5 te Hoeke (1 Kleiputten – 4 Steenbakkerij), 3 te Damme (omgeving Fort Beieren) en 2 aan de Blauwe Toren te Brugge. Hebben jullie nog […]

Read More

Monitoring avifauna in SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten 9de jaar (2013-2014)

Het rapport “Monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het negende jaar (2013-2014), Broedseizoen 2013 en winterhalfjaar 2013/’14 van Hilbran Verstraete en Dominique Verbelen uitgegeven door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kan HIER gedownload worden.

Read More

Resultaten broedvogelinventarisaties aan de Oostkust in 2011

Het rapport “Resultaten broedvogelinventarisaties aan de Oostkust in 2011” van Dominique Verbelen, Frank De Scheemaeker en een team van gouden vrijwilligers uitgegeven door Mergus in samenwerking met de Vogelwerkgroep Oostende kan HIER gedownload worden.

Read More

Monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten 8ste jaar (2012-2013)

Het rapport “Monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het achtste jaar (2012-2013). Broedseizoen 2012 en winterhalfjaar 2012/’13” van Wouter Courtens, Peter Adriaens, Nicolas Vanermen & Dominique Verbelen uitgegeven voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (info) kan HIER gedownload worden.

Read More

Eindrapport monitoring Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist en Poldercomplex: resultaten 7de jaar (2011-2012)

Het “Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het zevende jaar (2011-2012), broedseizoen 2011 en winterhalfjaar 2011/2012”, uitgegeven door het inbo, kan hier gedownload worden. Eindrapport monitoring Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist en Poldercomplex: resultaten 7de jaar (2011-2012)

Read More

Broedvogelinventarisaties 2010

Resultaten broedvogelinventarisaties aan de Oostkust in 2010 van Dominique Verbelen, Frank De Scheemaeker en een team gouden vrijwilligers. 128 blz. – 42 MB broedvogelrapport 2010, finale versie

Read More

Resultaten watervogeltellingen aan de Oostkust 2007-2008

In dit rapport worden de resultaten van 630 tellingen gebundeld. Vele uren telwerk door een gedreven en ervaren telploeg. Het resultaat is alweer behoorlijk indrukwekkend: alle tellingen samen leverden gegevens op van 260.466 watervogels, exclusief wilde ganzen! In totaal werden data verzameld van 90 soorten. Minder algemene soorten waren de IJsduiker (2), Parelduiker (2), Kleine […]

Read More

Verslag overwinterende Stootvogels in Noord-West-Vlaanderen 07 tot 10 januari 2011

Voor het zestiende opeenvolgende jaar telden we alle stootvogels in de regio Noord- West-Vlaanderen tijdens het verlengde weekend van vrijdag 07 t.e.m. maandag 10 januari 2011. In het totaal namen 60 enthousiaste ornithologen een oppervlakte van ca 640 km² goed voor 546 stootvogels onder handen. Vooral de zondag was het uitstekend telweer met veel zon […]

Read More