OPLOSSING NR 10 MYSTERY-BIRD COMPETITIE 2014-2015

Johan Debuck

Voor deze allerlaatste opgave ontvingen we in totaal 41 antwoorden, slechts 11 personen gaven een juist antwoord. De eenden vlogen ons letterlijk om de oren : smienten, pijlstaarten, wintertalingen en krakeenden.  Een vrij donkere, langere bek sluit eigenlijk al smient uit en degene die de foto aandachtig bekeek zag ook links van zijn kop wat groenere veren, daarmee werden dan ook krakeend en pijlstaart uitgesloten. Geen gemakkelijke foto en zeker niet als het hier een foto betreft van een mannetjes-eend  in eclipskleed . Het eclipskleed is een onopvallend verenkleed die ook de eenden hebben als ze in de rui zijn na het broedseizoen. Door de gelijktijdige rui van de slagpennen kunnen ze dan een korte tijd niet vliegen en is een camouflerend verenkleed meer dan welkom. In deze periode lijken de mannetjeseenden dan ook sterk op de vrouwtjes, zoals deze vogel. Eén van de deelnemers kon deze foto mooi omschrijven : ” Een te donkere bek, een te onregelmatig gevlekt borstpatroon en een klein beetje groen op de rug, samen met de grijzere tint van de vleugels tonen ons een niet alledaags beeld van een mannetje wintertaling in eclipskleed” . Hieronder nog 2 foto’s van dezelfde vogel.  De foto’s werden door Patrick Keirsebilck genomen op 11/09/2014 in Frankrijk ( Arcachon). Na deze laatste foto blijven nog 3 personen over met 10 juiste antwoorden. Deze namen gaan binnenkort, ten huize Patrick , in een trommel om daaruit dan de winnaar van deze sessie te trekken. Ik bezorg Frank ook een lijst met een top 10 van de deelnemers met de meeste juiste opgaves over de afgelopen 5 edities.  Met deze valt dan ook het doek over de mystery-bird edities. Hartelijke dank voor jullie deelname.

Johan & Patrick