Petitie om “Leienatuur” te redden.

Machteld Kaesemans

 

Natuurpunt start petitie om Leienatuur te redden – www.helpdeleie.be

 

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze het project Rivierherstel Leie zou afzwakken van de beloofde 500 hectare naar 300 hectare. Natuurpunt is gestart met een petitie. “We willen de politici tonen dat de inwoners van onze streek elk van die 500 hectare natuur dringend nodig hebben”, zegt Herman Nachtergaele van Natuur.koepel vzw.

 

Bij de grootschalige infrastructuurwerken in het kader van de Seine-Scheldeverbinding zal er veel natuur verdwijnen. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidies engageerde Vlaanderen zich om gekoppeld aan deze infrastructuurwerken de natuur in de vallei te herwaarderen. Al in 2006 besliste de Vlaamse regering om in de Leievallei 500 ha natuur te herstellen. Dit project is een unieke kans om de aantrekkelijkheid van de Leievallei en de hele regio opnieuw te verbeteren voor jonge mensen en voor de lokale ondernemers. Voor de natuur is het natuurherstel ook een belangrijke kans: voor het eerst in dertig jaar kan de natuur hier opnieuw ademruimte krijgen.

Tot in de jaren 70 was de Leievallei met haar ‘Leiemeersen’ een overstroombaar gebied waarin duizenden trekvogels overwinterden. Je vond er ook typische planten en zeldzame vlinders. Na decennia van drainage, industrialisering, intensieve landbouw en bebouwing blijven er van deze natuurlijke rijkdom maar enkele flarden over, zoals de oude Leiearm in Kuurne en Leiekant-’t Schrijverke in Marke.

In één van de natuurarmste regio’s van Europa vormen die schaarse plekken natuur een toevluchtsoord voor wandelaars, fietsers en al wie wil ontsnappen aan de drukte. “Maar op zomerse dagen kan het hier erg druk zijn”, weet Bert Van Dierdonck, die samen met een team van vrijwilligers instaat voor het beheer van een stuk Leienatuur in Marke. De nood aan natuur is groot en het aanbod beperkt. Daarom zal elk van die beloofde 500 hectares natuur nodig zijn. Met een petitie wil Natuurpunt aantonen dat er bij de inwoners een groot draagvlak is voor meer natuur in de Leievallei.

Natuurpunt hoopt dat de Vlaamse regering rekening houdt met de wens van de burgers en vraagt dat ze terugkomt op haar beslissing en haar contract met Europa nakomt. We dromen ervan dat tot de verbeelding sprekende vogels als de ooievaar ooit kunnen terugkeren naar hun Leievallei.

 

Petitie

Meer info over de actie en de petitie ondertekenen: www.helpdeleie.be
Bedankt om de petitie te onderteken en zoveel mogelijk te verspreiden!