Sfeerverslag: Stootvogelcursus donderdagavond 5 en zaterdag 7 februari 2015

Machteld Kaesemans

 

 

 

Na de interessante meeuwencursus van 2014 ontstond spontaan de vraag bij vele Mergus sympathisanten of we voor 2015 Jan Baert niet opnieuw konden vragen, nu voor een stootvogelcursus voor gevorderden. Dat vond het bestuur een goed idee, we trokken naar Jan met de vraag of hij geen PowerPoint kon ineensteken en uitleg geven over de verschillende leeftijden, geslachten en kleden van blauwe, grauwe en steppenkiekendief enerzijds en buizerd, wespendief en ruigpootbuizerd anderzijds.

 

 

Jan ging tot onze vreugde in op het voorstel. Hij verzorgde deel één en vond Johan Buckens bereid deel twee op zich te nemen. Samen begeleidden ze de praktijkexcursie.

Deelnemers vinden was geen probleem, binnen de 24 uur waren de 25 beschikbare plaatsen ingenomen. Allen leerden zeer veel bij!
 
Donderdagavond 5 februari 2015

 

 

We onthouden van de PowerPoint voor de kiekendieven het volgende.

In het veld determineren is niet altijd gemakkelijk, indien mogelijk kan een bewijsfoto’s veel helpen!

1: Geen twee kiekendieven zijn gelijk, er zit steeds een hoeveelheid variatie en overlap in de kleden, er komen ook hybriden voor.

2: Blauwe kiekendieven hebben vijf vingers, grauwe en steppen laten er vier zien, deze komen zo steeds slanker over.

3: Bij steppen is er altijd een witte scherp afgelijnde boa te zien, andere kiekendieven kunnen ook een boa vertonen maar dan met onscherpe aflijning

4: Juveniele blauwe zijn altijd gestreept op borst en buik, grauwe en steppen altijd ongestreept oranje.

5: Bij een immature steppen zie je vaak een witte boomerang rond de pols.

6: Bij een immature grauwe zijn de toppen van de handpennen donkerder dan bij steppen en blauwe.

 

 

We onthouden van de PowerPoint van de ‘buizerdachtigen’:

1: Bij juveniele ruigpootbuizerd moet je steeds de combinatie zien van donkere polsvlekken, donkere borstband, witte bovenstaart met vage donkere eindband.

2: Bij adulte ruigpoten is de witte bovenstaart met scherpe donkere eindband kenmerkend, bij mannetje aangevuld met 2-4 kleinere strepen, bij wijfjes één uitzonderlijk twee strepen, zowel van onder als van boven zichtbaar, wijfjes hebben een duidelijker borstband dan de mannetjes.

3: Wespendief is eveneens zeer variabel: juveniele zijn onderaan dichter gestreept dan adulten, bij mannetjes en wijfjes is er een verschil in afstand tussen de staartpennen

4: Adulte wespendieven hebben een gele iris, juvenielen een donkerder iris, bij buizerd en ruigpootbuizerd is dit net omgekeerd.

 

 

Na de uiteenzetting discussieerden we nog een tijdje gezellig verder aan de bar en maakten de nodige afspraken voor de zaterdagmorgen

 

 

 

Zaterdag 7 februari 2015

Met een vijfentwintigtal vogelaars vertrokken we om 9u aan de Havenrand parking richting Zwin/Witte Koksmuts.

 

 

Het weer en het licht zaten mee … maar er was weinig beweging in het Zwin zelf:  1 verre buizerd op een paaltje, een 50-tal wulpen, enkele tureluurs … Dan maar via de Hazegraspolder naar de Kleyne Vlakte. Een kleine zilverreiger vloog op uit een grachtje, een vluchtige sperwer deed even aan een smelleken denken en dan onverwacht de klap op de vuurpijl 1 havik die opvloog uit de Zwinbosjes voor ons richting Internationale Dijk. De maand februari is trouwens de maand bij uitstek om actieve en of baltsende haviken te zien. Ondertussen was ook een slechtvalk overgevlogen en zagen we her en der een torenvalk en buizerd in zit of vlucht. Eveneens waren er veel eenden en ganzen aanwezig! Toen ploeg 1 huiswaarts ging trok een adulte of immature bruine kiekendief mooi over. Een eerste voorjaarstrekker?

 

Groep 2 ging daarna hun boterhammen opeten in het Hof van Vlaenderen aan de Oosthoek en kwam tot de nare ontdekking dat bij heel wat auto’s krassen doorheen het koetswerk getrokken waren. Zou dat aan de Witte Koksmuts kunnen gebeurd zijn? Mega vervelend alvast!

 

 

 

Na de middag waaierde de groep uiteen: sommigen trokken de Achterhaven in op zoek naar stootvogels, anderen gingen naar de Uitkerkse Polder om de Pestvogels te bewonderen! Kiekendieven of smelleken werden echter niet meer gezien. Het is een bijzondere zwakke winter voor deze beide soorten.

 

 

We bedanken nogmaals onze lesgevers Jan en Johan en alle deelnemers voor hun niet aflatend enthousiasme.

 

Met vriendelijke groeten

 

Frank en het ganse Mergus bestuur.

 

Foto’s Frank de Scheemaeker, Pierre Ackou, Marc Nollet, Danny Claeysier