RONDLEIDEN IN HET FORT VAN BEIEREN

Marc Nollet

Tussen Brugge en Damme ligt het Fort van Beieren, een domein dat in 1998 door de provincie West-Vlaanderen werd aangekocht en sindsdien ook bezocht kan worden. De laatste jaren is er een meer dan verhoogde historische belangstelling voor forten en de natuurwaarden ervan. Het Fort van Beieren ligt daarbij in de Zwinstreek en ook de ontstaansgeschiedenis hiervan kan op blijvende interesse en onderzoek rekenen.
Voor gidsen en geïnteresseerden wordt dit een vette kluif. De cursus wil met het Fort van Beieren een casestudy maken waar bij ontstaan, cultuur en natuur het cement zijn voor een boeiend bezoek.

De cursus bestaat uit 4 avonden die plaats hebben van 19u30 tot 22u15 op 9, 16, 23 en 30 juni 2011.

Klik op deze link als je hieromtrent meer wilt vernemen. Warm aanbevolen!