SPECIALE WAARNEMINGEN VAN DE 36ste WEEK

Machteld Kaesemans

BLIKVANGERS  06/09  tot  12/09

Waarnemers: d.w.z. alle leden en sympathisanten die deze week wn. invoerden:

Romain Deloof,  Machteld Kaesemans, , Wim Pauwels,  Nicholas Endriatis,  Johan Debuck,  Marc Nollet, Johan Buckens,  Frank De Scheemaeker,  Kenny Hessel,  Stefaan Brinckman,  Peter Adriaens,  Herman Nachtergaele,  Patrick Keirsebilck,  François Doyen,  Ronan Felix,  Julien Piette,  Hamond M,  Guido Orbie,  Stijn Borny,  Johan Vandepitte,  Jan D’hondt,  Robin Gailly,  Ronan Felix,  Jean-Pierre Robert,  Luc Boon,  Steven D’haese,   Patrick Janssens,  Luc De Cat,  Bruno Beyen,  Emmanuel Crul.

Vogels + Gebied: aantal en data te vinden bij waarnemingen.

Grote Zilverreiger:  Voorhaven- Oostdam,  Heist Nieuwe Verkaveling.

Visarend:  Het Zwin,  Oostendse Vaart Stalhille- Passendalebrug.

Slechtvalk: Zeebrugge Centrum Oost,  OT Spoorweg Oost,  Voorhaven Westdam,  Dudzele Weiden.

Bokje: Moerbrugge  Opgespoten Terreinen.

Bosruiter :   Lage Moere.

DRAAIHALS : Zeebrugge- Centrum Oost, Centrum West,   Strand Westdam,  Achterhaven OT Spoorweg Oost,                   Vandammesluis, Heist Sasheul,  Heist Bosje.

Kleine Bonte Specht : Nieuwenhove Nieuwe Verkaveling.

GRAUWE FITIS : Visserskruis.

SPERWERGRASMUS : Sasheul Heist,  Bosje Heist,  Achterhaven Haagje Heist,  Zeebrugge Centrum-Oost,  Strand bij Oostdam,  Voorhaven Westdam.

Gekraagde Roodstaart : Sasheul Heist,  Bosje Heist,  Haagje Heist,  Heist Nieuwe Verkaveling,  Visserskruis,  Voorhaven Westdam, Voorhaven Oostdam,  Strand bij Oostdam, Zeebrugge Centrum West.

Bonte Vliegenvanger : Visserskruis,  Sasheul Heist,  Bosje Heist,  Zeebrugge Centrum West en Centrum Oost,  Strand Westdam,  Nieuwe Baan Zeebrugge,  Zeereep Wenduine tot Blankenberge.

Boompieper : Houtave Hoge Moere,  Achterhaven OT Spoorweg Oost,  Strand Westdam Zeebrugg.

Kruisbek : Sasheul Heist,  De Fonteintjes,  Strand bij Oostdam.

KERKUIL : Vervaagd.

KLEINE VLIEGENVANGER : Visserskruis.

Kleine Strandloper : Weiden Pompje,  Achterhaven Weiden Spoorweg West.

Temmincks Strandloper : Weiden Pompje.

Braamsluiper : Sasheul Heist,  Voorhaven Westdam,  Strand Westdam Zeebrugge.

Lepelaar : Sasheul Heist,  Weiden Pomje,  Uitkerke Polder.

Havik : Houtave Hoge Moere.

Cetti’s zanger : Achterhaven- Haagje Heist ,  Weiden Spoorweg West,   Zeekanaal Herdersbrug- Insteekdok.

Grote Pieper : Strand Westdam Zeebrugge.

Europese kanarie : Voorhaven Westdam.

Kruisbek : Strand bij Oostdam,  Fonteintjes,  Sasheul Heist.

Sneeuwgors : Het Zwin.

Waterral : Fonteintjes,  Achterhaven OT Distrigaz,  Kleiputten Heist.

Wespendief : Houtave Hoge Moere,  Knokke Zwinbosjes sectie4,  Heist Bosje,  Sasheul,  Assebroek Centrum.

Graszanger : Achterhaven OT Spoorweg Oost,  Sasheul Heist,  Achterhaven Statoil.

Blauwe Kiekendief : Houtave Hoge Moere.

Dwergstern : Voorhaven Oostdam.

Koereiger : Uitkerke Weiden- Kuststrook Uitkerke.

Geoorde Fuut: Het Zwin,  Roksem Put.