De reis van de zwaluw

Frank De Scheemaeker

De reis van de zwaluw – over land van Afrika naar Europa door Welshman Horatio Clare is een uniek reisverslag van zijn tocht vanuit Zuid-Afrika terug naar Engeland, terwijl hij de voorjaarstrek van de Boerenzwaluw probeert te volgen. Voor diegenen die geen tijd hebben het boek te lezen – hier enkele leuke weetjes over onze boertjes:

De mannetjes komen eerst aan in de broedgebieden, vaak is dat hun geboorteplaats. Ze kiezen en verdedigen er een territorium en wachten op de vrouwtjes. Al baltsend stelt hij een wijfje een nestplek voor. Ze maken veelal 2 tot 3 vrouwtjes het hof vooral de ware te vinden en dat kost gemiddeld 4 dagen tijd. Echt trouw zijn ze echter niet: zowel mannetjes als vrouwtjes copuleren met een ander: tussen eenderde en de helft  van alle nesten bevat een jong van een ander mannetje.

De Sahara is niet het grootste obstakel tijdens de migratie. Het zijn veeleer stormen, aanvaringen met voertuigen, roofdieren en plotseling veranderende weersomstandigheden.

De oudste bekende Boerenzwaluw is 11 jaar geworden. D.w.z dat hij zo’n 300.000 km moet afgelegd hebben in zijn leven!

Zwaluwen zijn er g snel: 4m per seconde in laagste versnelling, 14 m per seconde in hoogste. Ze kunnen tot 300 km per dag afleggen en in een kleine maand de noord- of zuidtrek volmaken.

Er is nog steeds geen éénduidig antwoord hoe zwaluwen hun weg vinden. Zeker is dat ze gevoelig zijn voor magnetisme, wat hen in staat stelt om onderscheid te maken tussen richtingen: noord of zuid. Maar bij helder weer lijken ze zich dan weer meer te orienteren op de stand van de zon en ook de reuk van het terrein en hun broedplaats zou een rol spelen.

Frank De Scheemaeker

Ps Bedankt Jan S dat ik je boek mocht lenen.