NIEUWE NATUURONTWIKKELINGSPROJECTEN ACHTERHAVEN

Frank De Scheemaeker

Deze middag een kijkje gaan nemen in de Dudzeelse Polder en ook kennis gemaakt met het tweede project helemaal in de zuidelijke tip. Een stukje kleiner dan de westelijke afgraving en zeer dicht bij de baan gelegen, maar zal zeker heel wat vogels aantrekken. Het afgraving langs het baantje naar de Overzet begint al zeer goed te worden, vooral het verste of oostelijke stuk was al goed voor ca 110 Smient en ca 85 Wintertaling. Ook heel wat steltlopers – zie waarnemingen.