BLIKVANGERS van 27/09 tot en met 3/10/2010

Machteld Kaesemans

WAARNEMERS :

Eric Hermy, Machteld Kaesemans, Frank De Scheemaeker, Kenny Hessel,  Emmanuël Crul, Romain Deloof, Kristof Goemare, Rik Vande Kerchove, Robin Gailly, Johan Buckens, Yves Boussier, Patrick Janssens, Noël Vervaecke, François Doyen, Hans De Blauwe, Patrick Keirsebilck, Johan Vandepitte, Johan Opsomer, Maarten Goessaert, Jan Swimberghe, Paul D’hoore, Luc Lens, Gunther Vergauwen, Marc De Ceuninck, Luc Vanpaemel, Simon Feys, Marc Nollet, Wim Pauwels, Bruno Beyen, Wim Lammerant, Wilfried Pattyn, Roland Francois, Steven Vantieghem, David Botteldoorn, Joris Elst,  Stefaan Brinckman, Peter Adriaens, Antoine Cornelis, Luc De Cat, Luc Van den Kerchove, Pieter Van Tieghem, Kris Lesage, Davy Bosman, Stijn Baeten, Gerrit De Vos, Luc Teugels, Marc Roca, Dimitry De Wilde, Tom Vandezande, Guido Burggraeve.

 

VOGELS + GEBIED :  (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen Mergus.

 

Zwarte Ooievaar : Het Zwin, Knokke Zwinvaartpolder, De Haan Lindenhof.

Koereiger : Uitkerke Weiden.

Grote Zilverreiger: DAMME weiden BOWLING +weiden DAMSE Vaart West, Kleyne Vlakte, Uitkerke Weiden, Blankenberge Centrum, Het Zwin, Zeekanaal Herdersbrug-Insteekdok.

Kuifaalscholver : Blankenberge Haven.

VISAREND:  Voorhaven Westdam.

Rode Wouw : Noordzee, Vloethemveld 1.

Blauwe Kiekendief : Stalhille Weiden, Strand bij Oostdam, Vlissegem Bunkerweiden, Het Zwin, Zeereep Wenduine tot Blankenberge.

Grauwe Kiekendief : Strand De Haan tot Wenduine.

Smelleken:  Houtave Hoge Moere, Voorhaven Westdam, Heist: Strand – Haagje – Sasheul, Achterhaven Hoge Noen, Uitkerke Weiden.

Slechtvalk : Lage Moere, Zeebrugge-Strand Westdam, Zeebrugge Centrum-Oost, Weiden Pompje, Achterhaven Kiwikaai, Het Zwin, Heist Kuststrook, Voorhaven Westdam –  Oostdam, Uitkerke Weiden.

Waterral : Achterhaven- Haagje Heist, De Fonteintjes.

Bokje : Achterhaven Hoge Noen.

Kleine Strandloper:. Velduilweiden Uitkerke.

Geelpootmeeuw :  Voorhaven Westdam, Strand Westdam Zeebrugge.

Grauwe Franjepoot : Velduilweiden Uitkerke.

Bosuil:  Brugge Centrum.

Velduil : Strand Westdam Zeebrugge, Uitkerke Weiden.

DRAAIHALS:  Strand Westdam Zeebrugge.

Zwarte Specht : Kasteel Hontsocht.

Graszanger :  Achterhaven-OT Spoorweg Oost,  Sasheul Heist.

Bladkoning:  Zeebrugge: Srand bij Oostdam – Westdam – Voorhaven Westdam – Vandammesluis – Nieuwe Baan – Centrum Oost – Visserskruis, Achterhaven Haagje Heist, Bos Maleveld.

Cetti’s Zanger : Wingene, De Fonteintjes, Heist: – Kuststrook – Sasheul – Haagje, Uitkerke Weiden, Stinker en Blinker – Palingpotbrug, Achterhaven OT Herdersbrug, Achterhaven Weiden Spoorweg West.

Bonte Vliegenvanger :  Visserskruis, Zeereep-Wenduine tot Blankenberge, Bosje Marinebasis Oostdam, Strand Westdam Zeebrugge, Haagje Heist, Strand bij Oostdam, Voorhaven Westdam.

Duinpieper : Voorhaven Westdam.

Europese Kanarie : Blankenberge Harendijke, Industriezone Filipsdok.

Kruisbek :  Sasheul Heist, VarsenareCentrum, Ryckevelde, Blankenberge Harendijke, Duinbergen Centr.

Appelvink : Zeebrugge Centr.Oost, Dudzele Weiden, Nieuwenhove Nieuwe Verkaveling, Sasheul Heist.

Ijsgors : Voorhaven Westdam – Oostdam, Sasheul Heist, Heist Oostdam Sterneneiland.

Sneeuwgors :  Strand Westdam Zeebrugge.

Ortolaan : De Haan Lindenhof.