BLIKVANGERS van 4/10 tot en met 10/10/2010

Machteld Kaesemans

WAARNEMERS :

Wim Pauwels, Frank De Scheemaeker, Johnny Mylle, Kenny Hessel, Machteld Kaesemans, Romain Deloof, Guido Orbie, Benedict De Laender, Ruben Saey, Antoine Cornelis, Emmanuel Crul, Johan Devos, Hans De Blauwe, Vincent Mazenauer, Rik Vande Kerchove, Eric Hermy, Luc De Cat, Geert Carette, François Doyen, Johan Buckens, Patrick Janssens, Marc Nollet, Bruno Beyen, Ward Tamsyn, Joris Elst, Gerrit De Vos, Stijn Baeten, Marc Roca, Axel Smets, Jan Baert, Eric Inghelbrecht, Willem Jans, Marc De Ceuninck, Stijn Cooleman, Benny Cottele, Peter Adriaens, Mathias Dehaene, Bart De Keersmaecker, Tom Goossens, Jos Rutten, Robin Gailly, Roland Vannieuwenhuyze, Gilles Delforge, Rudy Deplae, Noël Vervaecke, Steven D’haese, David Van de Schoor, Stephen Boddington, Patrick Keirsebilck, Wilfried Pattyn, Robrecht Pillen, Pieter Vantieghem, Luc Vanpaemel, Davy Bosman, Tom Vandezande, Emmanuel Tinti, Pat Lor.

Koereiger van Marc Nollet

 

 

VOGELS + GEBIED : (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen Mergus.

Kleine Zwaan : Strand te Duinbergen.

Rosse Stekelstaart : Roksem Put.

Roerdomp: Rietveld Pelikaan.

Koereiger : Uitkerke Weiden.

Purperreiger : Schorrenweiden.

Grote Zilverreiger: Assebroek Centrum, Heist Kleiputten, Uitkerke Weiden, Roksem Put, Damse Weiden –Damse Vaart West, Het Zwin.

Kuifaalscholver : Blankenberge Haven, Achterhaven CTO, Achterhaven Insteekdok West.

Blauwe Kiekendief : Strand bij Oostdam, Houtave Polders, Uitkerke Weiden.

Smelleken: Weiden Pompje, Akkers Pompje.

Slechtvalk : Strand Westdam, Weiden Uitkerke, Weiden Noordede, Kleyne Vlakte, De Fonteintjes, Knokke Zwinbosjes, Rietveld Pelikaan, Voorhaven Oostdam.

Waterral : Rietveld Pelikaan, Weiden Distrigaz, Uitkerkse Polder.

Bokje : Weiden Pompje, Vloethemveld1, Achterhaven: OT Spoorweg Oost-  CTO-  Luzerneveld, Eernegem Bourgogne Meersen.

Kleine Strandloper: Weiden Pompje, Stalhille.

Krombekstrandloper : Weiden Pompje, Stalhille.

Pontische meeuw : Voorhaven Westdam.

Geelpootmeeuw :  Strand Westdam, Voorhaven Westdam.

Kleinste Jager : Strand te Knokke.

Bosuil: Wingene Gulke Putten.

Velduil: De Fonteintjes, Heist Oostdam- Sterneneiland, Strand Bij Oostdam.

Zwarte Specht : Heideveld Bornebeek.

Grauwe Klauwier : Voorhaven Oostdam, Sasheul Heist.

Buidelmees : De Fonteintjes.

Boomleeuwerik : Knokke Zwinbosjes sectie 4.

Graszanger :  Heist:  Sasheul –Kleiputten- Strand, Achterhaven: CTO- OT Spoorweg Oost.

Baardman : Rietveld Pelikaan, Uitkerke Weiden.

SPERWERGRASMUS :  Strand bij Oostdam.

Bladkoning: Blankenberge Nieuwe Verkaveling, Haagje Heist, Strand Westdam zeebr., Bos Maleveld.

Cetti’s Zanger : Achterhaven: Rietveld Pelikaan –Zeekanaalberm zuid –Noord – Weiden Distrigaz, Heist: Haagje – Kleiputten, Smientenweiden Zeebrugge, De Fonteintjes.

Bonte Vliegenvanger :   Voorhaven Westdam, Zeereep Wenduine tot Blankenberge.

Kleine Vliegenvanger :  Sasheul Heist, Zeereep Wenduine toe Blankenberge.

Grote Pieper : Achterhaven Hoge Noen.

Duinpieper : Zwinbosjes Sectie 4.

Boompieper : Sasheul Heist.

Waterpieper : Achterhaven Hoge Noen, Uitkerkse Polder.

Kruisbek :  Vloethemveld 1-2,  Sasheul Heist. Loppem Centrum.

Goudvink : Zwinbosjes sectie 4.

Appelvink : Industriezone Filipsdok,  Sasheul Heist.

Ijsgors : Het Zwin, Zwinbosjes sectie 4, Heist : Sasheul – Strand, Hoge Noen, Strand bij Oostdam.