Landelijke Klapekstertelling 2010-2011

Marc Nollet

Net als vorig jaar organiseert Natuurpunt in ruggespraak met SOVON weer een Klapekstertelling.

De telweekends zijn 18 en 19 december 2010 en 22 en 23 januari 2011.

Als er op beide data Klapeksters aanwezig waren, is de kans groot dat ze er hebben overwinterd. Ook als je een Klapekster zag in december én in januari in hetzelfde gebied, met minstens 4-tal weken tussentijd, dan telt dit ook mee voor dit project.
!! Vergeet ook zeker niet jouw ‘nulwaarnemingen’ in te vullen !!

Je kan de gebieden aanduiden die jij wil onderzoeken.
Waarnemingen invoeren doe je via het projectscherm Klapekstertelling 2009/2010.
Meer nieuws en een volledige handleiding volgt eerstdaags viawww.telmee.be.
We volgen de Nederlandse methodiek. De handleiding is online beschikbaar.