Wintertijd, PTT-tijd!

Marc Nollet

roodborst

Tussen 11 december 2010 en 16 januari 2011 kan je weer meedoen aan één van de langst lopende Vlaamse telprojecten, de PTT-telling. Een heel aantal tellers loopt al jarenlang hun vaste route en telt op twintig plaatsen gedurende 5 minuten alle vogels. In de jaarverslagen van Natuurpunt Studie kan je voor verschillende vogelsoorten interessante conclusies lezen, op basis van hun cijfers.
Voor wie reeds deelnam in het verleden: we hopen dat je dit jaar ook weer meetelt, want voor dit project zijn jaarlijks getelde routes heel belangrijk! Voor wie nog geen Punt-Transect-Telling in zijn programma heeft: deelnemen vraagt maar één voormiddag, en je helpt ons om een beter beeld te krijgen van onze vogelpopulaties. Kies bv. een route door één of meer van de telhokken van het ABV project (Algemene Broedvogels Vlaanderen): die werden nl. geselecteerd om representatief te zijn voor een reeks habitats.
De afstand tussen telpunten is minimaal 250 meter (in gesloten landschap min. 500 m), en de route is best karakteristiek voor landschap of habitat. Kies 20 goed bereikbare telpunten en tel jaar na jaar vanop dezelfde punten. Documenteer de punten door  ze bv. op een (Google)-kaart te zetten. Er bestaat ook en PTT Light versie, waarbij je maar een beperkte selectie van grotere en opvallende vogelsoorten moet tellen. Ideaal als instapversie!
De eerste ronde kan je overigens perfect combineren met de Landelijke Klapekstertelling (zie volgende topic). Ingevulde formulieren stuurt men naar Pieter Vandorsselaer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen (pieter.vandorsselaer@natuurpunt.be).
Meer info op www.telmee.be, waar je naast de volledige handleiding ook het invulformulier kan downloaden.