Verslag van uitstap naar Zeeuws-Vlaanderen.

Machteld Kaesemans

Ondanks het grijze en ietwat miezerige weer was deze uitstap een “Uitschieter”!  Spetters waren o.a. Kleine en Wilde Zwaan, Witbuikrotgans, een Ruigpootbuizerd die zich zittend en vliegend langdurig liet bewonderen, Grote Rieten, Middelste en Grote Zaagbek, een vlucht Sneeuwgorzen, 14 Zeehonden, Blauwe Kiekendief, Ijslandse en Rosse Grutto, Waterral  en in deze winterkou een GROENPOOTRUITER!

Met 10 Mergussers startten we om 9u15 aan de grensovergang te Sluis. De “Dappere Tien”  waren Johan Debuck als prachtige gids, Jef Van de Water, Johan Van Heulebrouck, Albert Neyt, Johan Vandepitte, Guido Orbie, Jan Swimberghe, Noël Vervaecke, Willy Vermeersch en Machteld .

Na kort overleg besloten we niet eerst naar de Blikken en Sophiapolder  te gaan wegens de bevroren plassen,  maar naar Het Zwin en  Cadzand.

Onderweg in St Anna Ter Muiden zagen we een Grote Bonte Specht.

Dievegat : 5 Kleine Zwaan, 1 Wilde Zwaan en Tureluur.

Het Zwin aan de Koksmuts : 2 Ooievaars, 1 Buizerd, 1 Blauwe  Kiekendief V, Kluut, Wulp, Bergeend, Tureluur.

Terug om 16u30 voor slaapplaatstelling: 3 Blauwe Kiekendief, 2 V + 1 M. Aan de overzijde  een voorbijvliegende  Kleine Zilverreiger.

Cadzand-Bad: 2 overvliegende Duikers spec., 63  Kanoet, 3 Aalscholvers, 1 Zilverplevier, Smient, 8 Steenlopers, Koperwiek, 3 Eidereend M., 1 Drieteenstrandloper en 4 Paarse Strandloper.

Zwarte Polder: Kolganzen, Blauwe Kiek, 4 WITBUIKROTGANS, Kanoet, Steenloper, Drieteenstrandloper, Paarse Strandloper en een RUIGPOOTBUIZERD ad.m. Alle kenmerken zeer goed kunnen bekijken, eerst in zit , dan  in vlucht achterna gezeten door kraaien…proficiat Johan V. voor de vondst!

Op weg naar Groede : 60 overvliegende Kolgans ( de ganse dag heel veel rondvliegende ganzen), Blauwe Kiekendief, Buizerd, Brandgans, veel  Kolganzen tp., Grauwe Gans.

Het werd stilaan tijd om wat achter de kiezen te steken, maar onderweg naar Cafe de Vriendschap zagen we nog  veel  GROTE RIETEN, 2 Buizerd waarvan één met prooi aan de kant van de weg, 1000 tot 1300 Brandganzen.

De middagpauze was heel kort maar gezellig. Wij hadden al zoveel gezien, maar onze verwachtingen  waren nog zeer hoog en de dag heel kort.

Naar Nummer Eén : Torenvalk, Groene Specht en een groep Sijzen.

Nummer Eén : Hier maakten we een lange wandeling, wat HEEL WAT opleverde: 1 Middelste Zaagbek m., 4 Pijlstaart 3 M.+ 1 V.,  15 à 20 SNEEUWGORS,  2000 Smient,  veel Bonte Strandloper, 3 Krakeend, 3 Wintertaling, 2 Rosse Grutto, 3 Ijslandse Grutto, 3 Kluut, 5 Kuifeend, 14 Zeehond (4 jong), 1 Fuut, 1 Veldleeuwerik, Oeverpieper, Krakeend, Buizerd en in deze koude 1 GROENPOOTRUITER!. Verderop nog een 1000 tal strandlopers en 50 Kramsvogels.

Toch nog naar  De Blikken: onderweg  1 WATERRAL, Buizerd, 9 Patrijs 4 M.+ 5 V.,  4 GROTE ZAAGBEK  V.  Aan de blikken , Slobeend, Pijlstaart, Tafeleend, Smient en Wintertaling.

Misschien zijn er nog een paar zaken ontsnapt aan mijn aandacht, maar ik denk dat Johan Debuck, die ik in naam van de ganse groep wil danken, gelijk heeft wanneer hij zegt “DE AFWEZIGEN HADDEN ONGELIJK”!

Machteld.