BLIKVANGERS van 07-03 tot en met 13-03-2011.

Machteld Kaesemans

Ringsnavelmeeuw Foto: Jeroen Bes.

Onze laatste speciale wintergasten lijken helemaal uit beeld verdwenen te zijn, anderzijds is de vogeltrek volop van start gegaan. Op 7 en 8 maart werden massale aantallen Kraanvogels gespot, op 07-03-2011 rond de 60.000 vogels in de Benelux en op 08-03 162.770. In Autelbas in de provincie Luxemburg zag men tussen 11u30 en 15u00 op 08-03,  6219 Kraanvogels. Bij ons werden ook de eerste 4 Oeverzwaluwen en 1 Boerenzwaluw gezien. Ook het eerste Paapje verscheen op het toneel !  Maar “De Uitblinker” is zeker en vast een RINGSNAVELMEEUW aan Roksem Put/Hoge Dijken.

Kraanvogels, Foto Danny Roobaert.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Annemie Opdebeeck,  Antoine Cornelis,  Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Bruno Beyen,  Filip De Coster,  Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Geert Carette,  Guido Burggraeve, Guido Orbie,  Hans Compernolle, Jan Baert, Jef Van de Water, Johan Buckens, Johan Debuck, Johan Devos, Joris Elst,  Kris Lesage, Liesbeth Verlinden,   Luc De Cat, Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Janssens, Marc Nollet, Mylle Johnny, Nicholas Endriatis, Noël Vervaecke, Patrick Keirsebilck,  Patrick Vandousselaere, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Roland François, Romain Deloof, Ruben Saey, Stefan Keereman, Steven D’haese, Sven Maly, Willem Jans, Wim Pauwels, Hans Delrue,  Jacques De Groote, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Simon Vyncke, Jean-Pierre Reginster, Roel Uyttenbroeck, Peter De Bruyne, Gunther Vergauwen, Rita Colliers, F.en W. Ronsmans, Danny Minnebo, Marc Deknock, Guido Minnaert, Robin Vermylen, Miel Ferdinande, Peter Adriaens, Raphaël Lebrun, François Doyen, Peter Vande Putte, Joachim Teunen, Maarten Dermout.

Rouwkwikstaart, Foto Roland François.

VOGELS + GEBIED : (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen Mergus.

Nonnetje : Vloethemveld, Rietveld Pelikaan.

Middelste Zaagbek : Zeekanaal Herdersbrug- Insteekdok.

Rosse Stekelstaart : Roksem Put.

Kuifduiker : Insteekdok Zuid.

Geoorde Fuut : Roksem Put.

Lepelaar : De fonteintjes, Uitkerke Weiden, Oudenburg, Noordzee, Blankenberge Centrum.

Roerdomp : Schorrenweiden.

Kwak : Kleiputten Nieuwe Vrede.

Grote Zilverreiger : Ronselaereweiden,   Damme Weiden Bowling – Zuiddijk, Lemspolder,  Weiden Pompje,  De Fonteintjes, Kruisabeleweiden, Stalhille Weiden.

Kuifaalscholver : Insteekdok Noord.

Rode Wouw : De Fonteintjes.

Bruine Kiekendief : Houtave Hoge Moere, Zwinvaartpolder, Rietveld Pelikaan.

Blauwe Kiekendief : Lage Moere, Uitkerke Weiden, Houtave Polders, Weiden Noordede, Het Zwin.

Havik : Vloethemveld.

Smelleken : Lievegleedpolder Zuid, Berm Pelikaan.

Slechtvalk : Voorhaven Westdam,  Hoge Noen,  Weiden Noordede,   Vloethemveld, Zee Blankenberge-Zeebrugge,  Strand Blankenberge- Zeebrugge, Lage Moere,  Uitkerke Weiden, Damse Vaart West, De Fonteintjes.

Waterral : Moerbrugge Opgespoten Terreinen, De Fonteintjes.

Kraanvogel : Weiden Noordede, Weiden Pompje, Brugge Centrum, Blauwe Toren.

IJslandse Grutto : Uitkerke Weiden.

Paarse Strandloper : Cadzand Haven, Blankenberge Haven.

RINGSNAVELMEEUW : Roksem Put/ Hoge Dijken.

Geelpootmeeuw : Roksem Put.

Zeekoet : Strand De Haan tot Wenduine (vondst dood).

Kerkuil : Lijsterhoek, Damme Stadswallen-Zuid.

Bosuil : Paalbos, Plaisiersbos, Kasteel De Mare.

Velduil : Uitkerke Weiden.

Zwarte Specht : Bulskampveld, Doeveren, Vloethemveld.

Bonte Kraai : Hoge Noen.

Kuifleeuwerik : De Fonteintjes.

Boomleeuwerik : Duinbossen Wenduine tot De Haan, Klein Pronkenburgweiden, De Fonteintjes, Het Zwin, Zwinbosjes, Luzerneveld, Heist Nieuwe Verkaveling.

Cetti’s Zanger :. Uitkerke Weiden, De Fonteintjes, Rietveld Pelikaan, Achterhaven CTO, Weiden Spoorweg Oost.

Waterpieper : Vlissegem Bunkerweiden.

Rouwkwikstaart : Weiden Noordede, Weiden Pompje.

Europese Kanarie : Verkaveling Torhout Oost.

Barmsijs spec.: Sashul Heist, Vloethemveld, De Fonteintjes.

Frater : Knokke Het Zwin.

Kruisbek : Nieuwenhove Nieuwe Verkaveling.

Goudvink : Vloethemveld.

Ijsgors : Uitkerke Weiden, Luzerneveld.

Machteld Kaesemans 14-03-2011.