DE NATUUR IN DE ACHTERHAVEN WIL (VOORLOPIG) NIET WIJKEN

Frank De Scheemaeker

Vanavond van 20u tot 21u in het zuidelijk deel van de Achterhaven rondgelopen en een ‘productiever’ uurtje vogels kijken kan ik me niet herinneren in de laatste jaren vogels kijken. Rietveld Pelikaan (wat er van overblijft) was goed voor een hoempende Roerdomp, 2 zp Cetti’s Zanger, 1 Waterral, 1 balts Dodaars en mijn eerste Koekoek en zp Sprinkhaanzanger van het voorjaar. De zuidoostelijke rand van het verlengde Insteekdok Zuid was al even outstanding met 13 Geoorde Fuut in prachtkleed, 32 Fuut, 2 baltsroep Dodaars, 40 (baltsende) Bergeenden, 25 Slobeend, 22 Krakeend, 3 Wintertaling. 2 Zwartkopmeeuw luid roepend, 1 Bruine Kiekendief langsvliegend, 4 zp Blauwborst, 2 zp Rietzanger. Ook 1 Kluut, 1 Groenpootruiter en 4 Tureluur. Tot slot nog even kort gestopt aan OTSO en onmiddellijk 1 m Beflijster opvliegend terwijl 4 Sprinkhaanzanger samen met 1 Snor er concert gaven. Zowas de knagende pijn voor de eerste misser in de mystery bird competitie (bosrietzanger ipv nachtegaal) grotendeels weggeëbt.