RIETZANGERS OP HUN BEST

Frank De Scheemaeker

Vanmorgen de Ronselare – en Waterhofstedeweiden geteld. Grootste verrassing waren het spectaculaire aantal zp van Rietzanger, resp 16 en 09. En te zeggen dat de soort er 15 jaar geleden zogoed als niet voorkwam. Ook Blauwborst en Rietgors op peil en nieuw voor het gebied: 1 zp Sprinkhaanzanger. De weidevogels doen het opnieuw erg slecht in het Ronselarecomplex: slechts 3 terr. Grutto, 3 Tureluur, 3 Kievit (onwaarschijnlijk laag) en 1 Scholekster. Mogelijks gaan zich nog wel enkele koppels op de akkers vestigen, waar het ploegen nu pas met de nodige vertraging begonnen is. De krenten (jes) : 1 Watersnip, 1 Witgat, 1 kp Bruine Kiekendief, 1 kp Smient, 1 ad Slechtvalk, 12 Regenwulp, 1 Gele Kwikstaart…Al bij al een leuke morgen met prachtig weer.