BLIKVANGERS van 25-04 tot en met 1-05-2011.

Machteld Kaesemans

Fonteintjes, Foto: Willy Vermeersch.

Gierzwaluw, Foto: Herman Blockx.

Door de aanhoudende oostelijke winden was er weer heel veel trek aan de Fonteintjes. Met honderden steltlopers passeerden ze de telpost. Bijvoorbeeld op 30-04:  530 Groenpootruiter, 42 Zwarte Ruiter, 67 Bosruiter, 433 Rosse Grutto enz… Ook  Grauwe Kiekendief, Hop en Draaihals passeerden de revue.  Wat vooral opviel was de ZWALUWTREK. Op 30-04 en 1-05 vlogen er respectievelijk  7706 en 5201 Gierzwaluwen  voorbij. Boerenzwaluw: 5007 en 6475, Oeverzwaluw 257 en 817, Huiszwaluw 288 en 411.   Willy Vermeersch meldde mij op 1-05 “Vanmorgen trokken daar honderden Gierzwaluwen en ongelooflijk veel Boerenzwaluwen voorbij…ze vlogen je letterlijk om de oren!!!”.

Bruine Kiekendief, Foto: Danny Claeysier.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Bart De Craemer, Benedict De Laender, Bruno Beyen, De Coster Filip, Devos Johan, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Geert Carette, Georges Deputter, Guido Orbie, Hans Compernolle, Ivan Leroy,  Ivan Steenkiste,  Jan Baert, Johan Buckens, Johan Debuck,  Joris Elst, Karim Neirynck, Kristof Hurtekant, Liesbeth Verlinden, Luc De Cat,  Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc Janssens, Marc Nollet, Mylle Johnny, Nicholas Endriatis, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Ruben Saey, Stefan Keereman, Steven D’haese, Sven Maly, Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Rommel, Dirk Vercoutter, Dominique Verbelen, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Karina Samyn, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Peter Adriaens, Raphael Lebrun, Christophe Gruwier, Jeremy Demey, Filip De Ruwe, François Doyen, Dieter Coelembier, Tom Goossens, Edward Debbaut, Miel Ferdinande, Maarten Schuurmans, Robin Vermylen, Linde Camps, Joachim Bertrands, Ward De Moor, Tom Slegers, Christine Delrue, Fonny Schoeters, Kristof Goemaere, Pecceu Bert.

Bosruiter, Foto: Robin Vermylen.

Wielewaal, Foto: Dieder Plu.

VOGELS + GEBIED (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be

http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=1

Kwartel : Roksem Put, Kroonhoek.

Geoorde Fuut : Roksem Put, Achterhaven.

Noordse Stormvogel : Fonteintjes, Zee blankenberge-Zeebrugge.

Heilige Ibis : Industriezone Brugge Herdersbrug.

Lepelaar : Fonteintjes, Uitkerke Weiden, Zwinbosjes, Achterhaven, St Kruis, Heist, Zeebrugge.

Purperreiger : Fonteintjes, Zwinbosjes, Weiden pompje, Maleveld, Moerbrugge, Uitkerke Weiden.

Grote Zilverreiger: Lissewege Eendenkooi, Zeekanaal, Zwinbosjes.

Visarend : Fonteintjes, Lissewege Ter Doest, Kruisabele.

Rode Wouw : Nieuw Beernem Centrum.

Zwarte Wouw : Fonteintjes, Lage Moere, Nieuw Beernem, St. Kruis.

Bruine Kiekendief : Fonteintjes, Houtave, Uitkerke, Achterhaven, Klemskerke, Varsenare,  Zeebrugge, Moerbrugge, Dudzele,  Ettelgem, Knokke, Heist.

Blauwe Kiekendief : Fonteintjes, Zwinbosjes.

Grauwe Kiekendief : Fonteintjes, Smientenweiden, Ronselaereweiden, Uitkerke Weiden.

Havik : Beisbroek, St Jozef Brugge.

Smelleken: Polders Schoeringebrug, Zwinbosjes,  Fonteintjes.

Slechtvalk : Fonteintjes, Voorhaven, Brugge, Zeebrugge, Heist.

Waterral : Moerbrugge Opgespoten Terreinen.

Kraanvogel : Fonteintjes, Heist, Varsenare, Blankenberge.

Steltkluut : Uitkerke Weiden.

Morinelplevier : Strand te Blankenberge.

Poelruiter : Fonteintjes.

Bosruiter : Lage Moere, Fonteintjes, Uitkerke Weiden.

Kleine Strandloper : Uitkerke Weiden.

Temmincks Strandloper : Uitkerke Weiden, Lage Moere, Fonteintjes.

Krombekstrandloper : UItkerke Weiden, Fonteintjes.

Paarse Strandloper : Blankenberge Haven.

Geelpootmeeuw :  Strand Westdam Zeebrugge, Albertstrand.

Lachstern : Uitkerke Weiden Fonteintjes, Smietenweiden. Zwin.

Reuzenstern : Roksem Put.

Dwergstern : Strand Blankenberge Fonteintjes, Strand Westdam..

Witwangstern : Fonteintjes, Achterhaven.

Zwarte Stern : Fonteintjes, Strand Blankenberge-Zeebrugge,  het Zwin, Heist, Achterhaven, Zwinbosjes.

Kerkuil : Weiden Hagebos.

Bosuil: St. Michiels, Kasteel De Mare, Bulskampveld.

Velduil: Fonteintjes, Smientenweiden Zeebrugge.

Hop : Fonteintjes.

Draaihals : Beverhoutsveld, Achterhaven, Fonteintjes, Voorhaven.

Zwarte Specht : Kampveld, Bulskampsveld, Chartreusen.

Wielewaal : Fonteintjes, Kasteel De Mare, Vloethemveld.

Roodstuitzwaluw : Fonteintjes.

Cetti’s Zanger : Heist, Fonteintjes, Achterhaven, Damme.

Sprinkhaanzanger : Fonteintjes, Strand te Zwinbosjes, Heist, Achterhaven,Lage Moere, Kroonhoek.

Braamsluiper : Fonteintjes, Pompje, Roksem Put, Vloethemveld, Heist, Duinbossen Wenduine tot de Haan.

Beflijster : Fonteintjes, Damme Witte Molen, Heist, Varsenare, Uitkerkse Polder.

Blauwborst : Achterhaven, Heist, Fonteintjes, Lage Moere.

Nachtegaal : Zwinbosjes, Fonteintjes, Achterhaven Groenpleinduinen, Duinbossen, Heist.

Gekraagde Roodstaart : Eernegem, Vloethemveld, Heideveld Bornebeek,  Beverhoutsveld, Strand Westdam,  Bulskampveld, Ryckevelde.

Paapje : Achterhaven, Zwinbosjes, Varsenare, Uitkerke Polder, Heist, Torhout, Houtave, Zuienkerke.

Bonte Vliegenvanger :  Vloethemveld.

Boompieper : Fonteintjes, Heideveld Bornebeek, Kampveld.

Engelse Kwikstaart : Fonteintjes.

Noordse Kwikstaart : Fonteintjes.

Europese Kanarie : Fonteintjes.

Appelvink : Fonteintjes.

Geelgors : Fonteintjes.

Ortolaan : Fonteintjes.

Machteld Kaesemans 3-05-2011.