BLIKVANGERS van 2-05 tot en met 8-05-2011

Machteld Kaesemans

Noordse Kwikstaart, Foto Dieder Plu.

Ondanks het feit dat 10 van onze vogelaars op Lesbos verbleven, werden er dagelijks heel wat waarnemingen ingevoerd. Aan de Fonteintjes was het weer “Grote Pret”. Op één week passeerden er 353 Lepelaars en 18091 Boerenzwaluw. Ze zagen ook de 84ste Purperreiger van dit voorjaar voorbijvliegen. Op 3 mei was het “Kanoetendag” met 5963 vogels. Helaas, op andere plaatsen zijn de plassen vrijwel opgedroogd en de steltlopertjes verdwenen.

Lepelaar, Foto Benedict De Laender.

Purperreiger, Foto Johan Buckens.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Bart De Craemer, Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Bruno Beyen, Danny Claeysier,  Devos Johan, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Frederik Willemyns, Geert Carette, Geert De Clercq, Geert Vanhulle,  Guido Orbie, Hans Compernolle, Ivan Leroy,  Jan Baert, Jan D’hondt, Johan Buckens, Joris Elst, Kenny Hessel, Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Luc De Cat,  Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc Janssens, Marc Nollet, Marcel Pottier, Mylle Johnny, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Rik De Jaegher,  Roland François, Romain Deloof, Stefan Keereman, Sven Maly, Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Lammerant, Wim Pauwels, Dominique Verbelen, Johan Opsomer, Karina Samyn, Koen Baute, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Peter Adriaens, Raphael Lebrun, Christophe Gruwier, Filip De Ruwe, François Doyen, Dieter Coelembier, Tom Goossens, Ward De Moor, Jelle Van den Berghe, Luc Lens, Laurent Raty, Didier Rabodéé, Stephen Boddington, Koen Vandepitte, Wouter Courtens, Herman Blockx, Wim Debruyne, Werner Goussey, Hans Vansteenbrugge, Frederic Vanhove.

Steltkluut, Foto Filip De Ruwe.

Paapje, Foto Benedict De Laender.

VOGELS + GEBIED (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be

http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=1

Kwartel : Achterhaven, Uitkerke Weiden.

Sneeuwgans : Uitkerke Weiden.

Middelste Zaagbek : De Fonteintjes.

Geoorde Fuut : Roksem Put, Achterhaven, Zee Wenduine tot Blankenberge.

Zwarte Ooievaar : Ryckevelde.

Lepelaar : Fonteintjes, Uitkerke Weiden, Zwinbosjes, Achterhaven, e.a. zie waarn.be.

Roerdomp : Achterhaven, Uitkerke Weiden.

Kwak : Fonteintjes.

Purperreiger : Fonteintjes, Weiden pompje, Stalhille Weiden, Heist, Klemskerke, Blankenberge, Achterhaven, Moerbrugge, Uitkerke Weiden.

Grote Zilverreiger: Fonteintjes.

Visarend : Fonteintjes, De Haan Lindenhof, Heist, Strand te Blankenberge.

Rode Wouw : Vogelzang, Kattine, Het Zwin, Fonteintjes.

Zwarte Wouw : Fonteintjes, Assebroek, Ryckevelde, Voorhaven.

Bruine Kiekendief : Fonteintjes, Houtave, Uitkerke, Achterhaven, Klemskerke, Varsenare,  Zeebrugge, Zuienkerke, Knokke, e.a.

Blauwe Kiekendief : Fonteintjes, Uitkerke Weiden, Strand Blankenberge-Zeebrugge.

Grauwe Kiekendief : Fonteintjes, Kleyne Vlakte, Het Zwin, Blankenberge.

Havik : Verkaveling Torhout Oost, Snellegem Centrum.

Smelleken: Heist, Achterhaven, Het Zwin, Kleyne Vlakte, Uitkerke Weiden,  Fonteintjes.

Slechtvalk : Fonteintjes, Voorhaven, Brugge, Achterhaven, Assebroek.

Waterral : Moerbrugge Opgespoten Terreinen, Uitkerke Weiden.

Kraanvogel : Fonteintjes, Blankenberge Centrum, Vogelzang.

Steltkluut : Uitkerke Weiden.

Morinelplevier : Fonteintjes.

Bosruiter : Weiden Pompje, Achterhaven, Schorrenweiden, Smientenweiden Zeebrugge. Uitkerke Weiden.

Kleine Strandloper : Uitkerke Weiden.

Temmincks Strandloper : Uitkerke Weiden, Blankenberge Nieuwe Verkaveling.

Krombekstrandloper : UItkerke Weiden, Fonteintjes.

Paarse Strandloper : Blankenberge Haven.

Geelpootmeeuw :  Strand Blankenberge-Zeebrugge.

Dwergstern : Strand Blankenberge-Zeebrugge, Fonteintjes.

Zwarte Stern : Fonteintjes, Strand Blankenberge-Zeebrugge,  Sterneneiland, Roksem Put, Uitkerke Weiden,  Zee te Blankenberge.

Kleine Jager : Zee Blankenberge-Zeebrugge, Fonteintjes.

Bosuil: Vloethemveld.

Velduil: Fonteintjes, Strand Blankenberge-Zeebrugge, Achterhaven, Klemskerke Weiden.

Draaihals : Witte Molen, Achterhaven, Fonteintjes.

Wielewaal : Fonteintjes, Achterhaven, Stinker & Blinker, Varsenare, Damme, Heideveld Bornebeek. Vloethemveld.

Roek : Fonteintjes.

Boomleeuwerik : Zwinbosjes.

Roodstuitzwaluw : Fonteintjes, Blankenberge Nieuwe Verkaveling.

Cetti’s Zanger : Heist, Fonteintjes, Achterhaven, Damme, Uitkerke Weiden.

Baardman : Uitkerke Weiden, Achterhaven.

Sprinkhaanzanger : Fonteintjes, Klemskerke, Achterhaven,Lage Moere.

Braamsluiper : Fonteintjes, Pompje, Bredene, Achterhaven, Heist, Zwinbosjes, Voorhaven, Lissewege, Klemskerke, Wingene.

Beflijster : Fonteintjes, Witte Molen, Groenpleinduinen, Zwinbosjes, Pereboomweiden, UItkerke Weiden.

Blauwborst : Fonteintjes, Uitkerke Weiden.

Nachtegaal : Zwinbosjes, Fonteintjes, Bredene, Heist, Zeebrugge, Mascobossen.

Gekraagde Roodstaart : Zeebrugge, Snellegem-Put bij Boerenmolen, Zwinbosjes.

Paapje : Achterhaven, Voorhaven, Pompje, Hoge Moere, Noordvaartstrook, Fonteintjes,Uitkerke Weiden, Strand bij Oostdam.

Bonte Vliegenvanger :  Voorhaven Oostdam, Visserskruis, Strand bij Oostdam.

Duinpieper : Zeereep Wenduine tot Blankenberge.

Boompieper : Fonteintjes, Heideveld Bornebeek, Achterhaven, Kruisabeleweiden, Bulkskampveld.

Roodkeelpieper : Achterhaven Hoge Noen.

Engelse Kwikstaart : Fonteintjes.

Noordse Kwikstaart : Fonteintjes, Strand Blankenberge-Zeebrugge.

Europese Kanarie : St.Andries Tuingebied.

Goudvink : Groenpleinduinen.

Geelgors : Fonteintjes.

Ortolaan : Fonteintjes.

Machteld Kaesemans 10-05-2011.