Succesvolle woensdagavondexcursies – en nu het vervolg

Johan Van Heulebrouck

Na een eerste reeks van geslaagde woensdagavondexcursies zijn we fier het vervolg van ons programma 2011 te kunnen aankondigen.  Iedereen is uitgenodigd nu woensdag a.s. voor een wandeling doorheen de Achterhaven.  De najaarstrek is al volop op gang gekomen, dus reeds steltlopers!  Hebben ons ten stelligste beloofd eveneens aanwezig te zullen zijn : Roerdomp, Lepelaar, Geoorde Fuut en alle mogelijke zang en rietvogels…  En er komt steeds wel iets leuks overvliegen of slapen…  Daarna volgen nog twee fietstochten, eentje in Brugge en eentje in Stalhille en omgeving.  Tot slot hebben we een onvervalste topper met de Sophiapolder en de Blikken die we afsluiten met een leuk en gewaardeerd Nederlands toetje !

22.06.11 19.45 u havenparking19.55 u roeiclub Herdersbrug Dudzele Achterhaven/ RV de Pelikaan Frank De Scheemaeker
13.07.11 19.00 u ingang halletoren Gierzwaluwenfietstocht stad brugge Willy Vermeersch
27.07.11 19.30 u Stalhille kerk – fietstocht Stalhille – Klemskerke en Oudenburg Machteld Kaesemans
10.08.11 18.45 u havenparking19.00 u grensovergangcarpooling Sophia en de BlikkenDaarna glaasje aangeboden door Yvette Rasschaert a/d Blikken. Johan Debuck.