BLIKVANGERS van 15-08 tot en met 21-08-2011

Machteld Kaesemans

Visarend, Foto J.Fouarge Aves-Natagora.

Een fijne week met veel waarnemingen. Op zondag 21-08 tekenden we een “zomerrecord” op met 95 soorten. Deden hun intrede of werden opnieuw gezien : Grauwe en Blauwe Kiekendief, meerdere keren Visarend, Hop, Graszanger, Waterrietzanger, Nachtegaal, Paapje, Braamsluiper, Kruisbek, Ortolaan, Geelgors, Boomleeuwerik, Boompieper en vele andere.

Kleine Strandloper, Foto Marc Nollet.

Bosruiter, Foto Roland François.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Bart De Craemer,  Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Bruno Beyen, Chris Melis, Danny Claeysier, Danny Dewulf, De Coster Filip, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Erwin Sys,  Frank De Scheemaeker, Frederik Willemyns,Guido Burggraeve,  Guido Orbie, Hilde Fontier, Jan Baert, Johan Buckens, Johan Debuck, Karim Neirynck, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Luc De Cat, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Romain Deloof, Ruben Saey, Stefan Keereman, Stijn Cooleman, VWG Hoge Dijken,  Van Colenberghe Eric,  Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Yves Baptiste, Benny Cottele,  Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Karina Samyn, Koen Baute, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Peter Adriaens, Peter De Bruyne, Peter Symens, Thierry Debaere, Eric Cuvelier, Hans De Blauwe, Jonathan Brutin, Jan Wellekens, Dirk De Sutter, Wouter Van Gompel, Simon Vyncke, Frank Descamps, Tim Audenaert, Thijs Calu, Jonas Pottier, Danny Dans, Raphael Lebrun, Jan Versigghel.

Boomleeuwerik, Foto Miel Ferdinande.

Boompieper, Foto Patrick Keirsebilck.

VOGELS + GEBIED (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be

http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=1

Kwartel : Ver Assebroek, Uitkerkse Polder.

Rosse Stekelstaart : Roksem Put.

Geoorde Fuut : Roksem Put, Put van Vlissegem.

Heilige Ibis : Achterhaven- Weiden Spoorweg West.

Lepelaar : Kleyne Vlakte, Achterhaven, Assbroek Centrum, Het  Zwin, Schorrenweiden, Pompje.

Roerdomp : Rietveld Pelikaan.

Kwak : Beernem Miseriebocht.

Purperreiger : Strand bij Oostdam.

Visarend : Strand bij Oostdam, Strand Blankenberge-Zeebrugge, Weiden Hoge Noen, Vloethemveld.

Wespendief : St.Andries, Oostkamp, Oedelem, Lissewege, Oostkamp, Moerkerke, Torhout, Veldegem, St. Kruis, Zedelgem. Knokke.

Bruine Kiekendief : Oudenburg, Klemskerke, Uitkerke, Ettelgem, Houtave, Zuienkerke, West-Kapelle, Vlissegem, Lissewege, Damme, De Haan, Zeebrugge.

Blauwe Kiekendief : Smientenweiden Zeebrugge.

Grauwe Kiekendief : Westkapelle Groot Pronkenburgweiden.

Havik : Het Zwin.

Slechtvalk : Weiden Pompje, Uitkerkse Polder, Strand Westdam Zeebrugge, Ver Assebroek- Meersen.

Waterral : Insteekdok Zuid, Fonteintjes.

Amerikaanse Steltkluut : Weiden Pompje-Schorrenweiden. Geringd exemplaar, zwarte ring met witte letters. Vermoedelijk afkomstig uit Nederland ?

Bosruiter : Schorrenweiden, Weiden Pompje, Lage Moere, Insteekdok Zuid, Weiden Spoorweg West.

Kleine Strandloper : Rietveld Pelikaan, Weiden Spoorweg West, Westdam Zeebrugge.

Noordse Stern : Voorhaven Oostdam.

Reuzestern : Strand De Haan tot Wenduine.

Dwergstern : Strand Westdam Zeebrugge.

Grote Stern : Zwin, Strand Blankenberge-Zeebrugge, Strand De Haan-Wenduine.

Zwarte Stern : Baai van Heist.

Kerkuil : Dudzele Centrum.

Bosuil : Brugge Centrum.

Hop : Oudenburg.

Zwarte Specht : Heideveld-Bornebeek.

Boomleeuwerik : Knokke Zwinbosjes.

Cetti’s Zanger : Fonteintjes.

Waterrietzanger : Achterhaven Rietveld Pelikaan, Moerbrugge Opgespoten Terreinen.

Graszanger : Sashul Heist.

Baardman : Achterhaven Weiden Distrigaz, Spoorweg Oost, Akker Pelikaan.

Sprinkhaanzanger : Weiden Distrigaz.

Braamsluiper : Sashul Heist.

Blauwborst : OT Spoorweg Oost, Houtave Hoge Moere.

Nachtegaal : Strand bij Oostdam.

Gekraagde Roodstaart : Assebroek Meersen, Vagevuurbossen, Heist Nieuwe Verkaveling, Strand bij Oostdam.

Paapje : OT Spoorweg Oost.

Groenlandse Tapuit : Baai van Heist.

Duinpieper : Kleyne Vlakte.

Boompieper : Heideveld Bornebeek.

Rouwkwikstaart : Uitkerke Weiden.

Engelse Kwikstaart : Schorrenweiden, Uitkerke Weiden.

Kruisbek : De Haan Lindenhof.

Geelgors : Houtave Hoge Moere.

Ortolaan : Knokke Het Zwin.

Paapje, Foto Benedict De Laender.

Machteld Kaesemans 23-08-2011.