SILHOUETTEN MOETEN VOGELS REDDEN!

Marc Nollet

Acht enthousiaste natuurliefhebbers, waaronder verschillende leden van Mergus, verzamelden op 30 augustus 2011 met emmers, zeemvellen, trekkertjes, zuiver water, ontvettende producten en heel veel goesting aan de Westdam te Zeebrugge-Bad om de glazen windschermen beter zichtbaar te maken voor kleine trekvogels. In totaal kleefden ze meer dan driehonderd roofvogelsilhouetten op de vensters van de zeven gevaarlijkste windschermen. De schermen vormen al jaren een levensgevaarlijk obstakel voor vele kleine trekvogels omdat ze een onzichtbare barrière vormen tussen het struikgewas langs de Baron de Maerelaan en een met struweel begroeide duin op het strand van Zeebrugge-Bad die erg in trek is als tijdelijke pleisterplaats. Vorige zondag nog vloog een grauwe klauwier zich te pletter tegen het glas. Ook roodborsten, goudhanen en zwartkoppen zijn regelmatig geregistreerde slachtoffers. Binnen enkele weken zal de najaarstrek van vele duizenden vogels losbarsten en daarom deed Vogelbescherming Vlaanderen in allerijl een oproep naar vrijwilligers toe om vandaag silhouetten te kleven.

Wij danken onze leden voor hun inzet! Foto’s van het gebeuren kan je HIER bekijken.