HULP BIJ ONDERZOEK BRUINE KIEKENDIEF

Marc Nollet

Sinds het voorjaar 2011 is het INBO gestart met een onderzoek over broedsucces en uitvliegsucces, broedhabitat en interacties en plaatstrouw (gebied en habitattype) van de Bruine Kiekendief.

Het onderzoeksgebied omvat niet enkel het Vlaamse deel van de populatie maar ook de nabijgelegen populaties in Zeeland en Noord-Frankrijk. Het INBO werkt hiervoor samen met de Groupe Ornithologique du Nord, de Roofvogelwerkgroep Zeeland, SOVON, Natuurpunt vzw via haar Vogelwerkgroepen in NO Vlaanderen, Oostkust en Waasland, de Natuurwerkgroep De Kerkuil en de Regionale Landschappen Meetjesland en Ijzer Polder. Voor het ringwerk en de vleugelmerken krijgen ze ondersteuning van de Belgische en Nederlandse Ringdiensten, van een aantal ervaren ringers en van het Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (Frankrijk).

Door het individueel merken van vliegvlugge jongen willen ze de dispersie van de soort nagaan, en te weten komen in hoeverre ze als jong (en later als adult) plaatstrouw zijn aan gebied en/of habitat: rietveld of akker waarin ze geboren worden/nestelen. Bovendien komen ze er dan achter of de overwinterende vogels in Zeeland van lokale afkomst zijn of niet.

Ondertussen vliegen er al 91 gekleurmerkte jongen rond. Van een aantal hebben ze ondertussen al interessante terugmeldingen: zo zit er al eentje van Veurne in Norfolk en een van de Oostvlaamse kreken in Noord-Frankrijk. Elke vogel heeft een individuele combinatie van kleuren van de merken en kleur en code die erop staan. Meer info over hoe die merken eruit zien en welke informatie nuttig is vind je op: KLIK HIER

Vogelkijkers die zo’n gemerkte kiekendief zien vragen ze om hun waarneming door te geven aan anny.anselin@inbo.be ! Je krijgt dan onmiddellijk een life-list toegezonden.

Als je weet van een slaapplaats waar regelmatig bruine kiekendieven naartoe komen, geef je haar dan een seintje?

Ook foto’s van bruine kiekendieven met kleurmerken zijn erg welkom en alle fotografen kunnen hieraan meewerken. Na de winter wordt tussen de foto’s die ons hielpen een vogel te identificeren er één uitgeloot, de gelukkige fotograaf krijgt dan van ons een cadeaubon van 25 Euro! Laat die kans niet liggen!

Anny Anselin van het INBO dank nu al hartelijk alle medewerkers!!!