BLIKVANGERS van 27-02 tot en met 04-03-2012

Machteld Kaesemans

Kleine Trap / Filip De Ruwe.


Veel zeldzame soorten deze week, maar de “Blikvanger” bij uitstek is de Kleine Trap, gevonden in Stalhille, door Johnny Mylle. Deze zeer zeldzame vogel, die er deze avond nog zat, laat zich af en toe redelijk goed zien, soms blijft hij ook uren onzichtbaar in het riet , in een gracht of diepte.

Verder werd er een volwassen Kleine Burgemeester gespot, een Rode Wouw, Ruigpootbuizerd, Smelleken en veel anderen.

De trek komt stilaan ook op gang, zo werden er 44 Lepelaars gezien, pleisterend op de Hoge Noen.

Nu nog wat lenteweer en het wordt genieten!!!!Lepelaar /  2x Marc Nollet,  Danny Roobaert.

Grote Zilverreiger /  Patrick Keirsebilck,  2x Roland François.WAARNEMERS:

Albert Neyt, Bart De Craemer, Benedict De Laender, Bruno Bergmans, Bruno Beyen, Danny Claeysier, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Geert Carette, Geert Vanhulle, Guido Orbie, Guido Rappé, Hans Compernolle, Hilde Fontier, Jan Baert, Jan Vanhoutte, Johan Buckens, Kenny Hessel, Kris Lesage, Luc De Cat, Luc Lippens, Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Janssens, Marc Nollet, Marc Vandamme, Marc Detollenaere, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul D’hoore, Paul Maertens, Peene Dirk, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Roland François, Roland Vannieuwenhuyze, Romain Deloof, Stefaan Keereman, Stijn Cooleman, Ward Tamsyn, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Lammerant, Wim Pauwels, Dirk Vercoutter, Jan Swimberghe, Karina Samyn, Luc Teugels, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduyster J.P. Filip De Ruwe, Niels Goulem,Marc Rogghe, Bart Augustijns, Jonathan Brutin, Robrecht Debbaut, Alain Baccaert, Bastiaan de Ketelaere, Peter Meininger, Dominique Testaert, Johan De Clerck, Stephen Boddington, Baetsle Rudi, Peter de Bruyne, Filip Collet.Kleine Trap / 1-2-3-4 Filip De Ruwe,  5 Miel Ferdinand,  6 Jan Baert.VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=


Wilde Zwaan: Het Zwin.

Nonnetje: Warandeputten, Zeekanaal, Het Zwin, Achterhaven.

Grote Zaagbek: Lijsterhoek, Zeekanaal.

Middelste Zaagbek: Zeekanaal, Achterhaven.

Rosse Stekelstaart: Roksem Put.

Witbuikrotgans: Strand te Zwin.

Kuifduiker: Insteekdok Noord, West.

Geoorde Fuut: Hoge Dijken, Insteekdok-West.

Lepelaar: Knokke, Het Zwin, Uitkerke Weiden, Schorrenweiden, Hoge Noen, Baai van Heist.

Roerdomp: Hoge Noen.

Kwak: Kleiputten Nieuwe Vrede.

Grote Zilverreiger: Oudenburg, Ramskapelle, Ettelgem, Het Zwin.

Kuifaalscholver: Achterhaven.

Rode Wouw: De Haan Lindenhof, Het Zwin.

Bruine Kiekendief: Insteekdok Zuid.

Blauwe Kiekendief: Uitkerke, Houtave, Achterhaven, Oudenburg, Het Zwin.

Havik: Kleyne Vlakte.

Ruigpootbuizerd: Het Zwin.

Smelleken: Uitkerke Weiden, Fonteintjes.

Slechtvalk: Achterhaven, Oudenburg, Vloethemveld, Uitkerke, Snellegem, Brugge, Klemskerke, Het Zwin.

Kleine Trap: Stalhille Weiden.

Paarse Strandloper: Blankenberge Haven.

Kleine Burgemeester: Voorhaven Westdam.

Geelpootmeeuw: Roksem Put, Insteekdok-Zuid.

Zeekoet: Insteekdok Midden.

Kerkuil: Oostkerke, Wingene, Assebroek.

Velduil: Uitkerke Weiden, Het Zwin.

Kleine Bonte Specht: Bulskampveld.

Zwarte Specht: Beisbroek, Vloethemveld, Bulskampveld, Zevenkerke.

Roek: Aartrijke, Ruddervoorde, Vijvekapelle.

Boomleeuwerik: Het Zwin, Vloethemveld, Baai van Heist.

Strandleeuwerik: Het Zwin.

Cetti’s Zanger: Roksem Put, Achterhaven.

Beflijster: Strand te Strand te Zwinbosjes.

Boompieper: Staatsbos Wenduine.

Waterpieper: Achterhaven, Het Zwin.

Rouwkwikstaart: Het Zwin, Baai van Heist, Kleyne Vlakte.

Frater: Het Zwin.

Kruisbek: Staatsbos Vlissegem.

Geelgors: Oudenburg.

Sneeuwgors: Baai van Heist.Slechtvalk / Patrick Keirsebilck,  Roland François,  Johan Buckens.


Machteld Kaesemans  06-03-2012