BLIKVANGERS van 30-04 tot en met 06-05-2012

Machteld Kaesemans

Steppekiekendief / Marc Janssens.


Voor deze week had ik heel wat waarnemingen voorspeld, het zijn er nog veel, veel meer dan verwacht. Negenenzestig speciale soorten werden gezien.

Alle nieuwigheden opnoemen zou te ver leiden, dus bekijk aandachtig de lijst.

Zeker het vermelden waard zijn: Steppekiekendief, Visarend, Roodpootvalk, Morinelplevier, Reuzen-Dwerg-Grote-Witwang-Zwarte Stern, Kleine en Temmincks Strandloper.

De zeldzaam geworden Baardman, Snor,Grauwe Gors, Geelgors en Ortolaan werden eveneens gespot…heel wat werk aan de winkel om dit artikel te realiseren.Steppekiekendief / Marc Janssens.

Grauwe Kiekendief / Peter Adriaens.WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Bart De Craemer, Benedict De Laender, Decoster Filip, Devos Johan, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Frank De Scheemaeker, Frederik en Nayana Willemyns, Geert Carette, Geert Vanhulle, Guido Burggraeve, Guido Orbie, Hans Compernolle, Hilde Fontier, Jan Baert, Jan D’hondt, Johan Buckens, Joris Elst, Karim Neirynck, Kris Lesage, Luc De Cat, Luc Van den Kerchove,  Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Janssens, Marc Nollet, Marc Vandamme,  Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Pieter Van Hauwaert, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Roland Vannieuwenhuyze, Romain Deloof, Stefaan Verplancke, Stefan Keereman, Steven D’haese, Stijn Cooleman, Ward Tamsyn, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Benny Cottele, Dominique Verbelen, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Karina Samyn, Koen Baute, Luc Teugels, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduyster J.P., Peter Adriaens, Jeremy Demey, Wouter Van Gompel, Serge Allein, Miel Ferdinande, Niels Goulem, Tom Goossens, Lies Van Acker, Houthoofd Christophe, Philippe Deprez, Pauwel Bogaert, Robrecht Debbaut, Jonathan Meire, Stephen Boddington, Dan Slootmaekers, Martine Wauters, Nicolas Vanermen, Frederic Van de Perre, Sander Bruylants, Wouter Courtens, David Van den Schoor, Olivier Dupont, Simon Vyncke, Annelies Jacobs, Ken Lossy, Alain Boeckx, WDDI, Nicolas Brackx, Paul Decuypere, Raphael Lebrun, François Doyen, Erwin Slagmulders, Alain Boeckx, Luc Dijon, Filip De Ruwe, Luc Ingelbrecht, Maarten dermout, Wouter Van Gelder, Sieglien De Roo.1: Visarend / Régy Goemaere.

2: Roodpootvalk / Johan Buckens.

3: Smelleken / Jan Baert.


1: Witwangstern / Jan Baert.

2: Reuzenstern / Johan Buckens.

3: Zwarte Stern / Johan Buckens.VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=


1: Bosruiter / Robin Vermylen.

2: Kleine Strandloper / Marc Nollet.

3: Temmincks Strandloper / Miel Ferdinande.Kwartel: Damme, Ramskapelle.

Wilde Zwaan: Kleyne Vlakte.

Zomertaling: Uitkerke Weiden, Lissewege, Heist, Roksem put.

Witoogeend: Damme Branddijk.

Middelste Zaagbek: Zee Blankenberge tot Zeebrugge.

Rosse Stekelstaart: Roksem Put.

Geoorde Fuut: Roksem Put.

Lepelaar: De Fonteintjes, De Haan, Zeebugge, Achterhaven, Klemskerke, Stalhille, Ettelgem, Varsenare, Uitkerke.

Koereiger: Weiden Pompje- Schorrenweiden.

Purperreiger: Fonteintjes, Achterhaven, De Haan, Klemskerke, Oostkamp.

Grote Zilverreiger: Fonteintjes, Schorrenweiden.

Visarend: Fonteintjes, Blankenberge-Zeebrugge.

Wespendief: Het Zwin.

Rode Wouw: Achterhaven, Zedelgem, Oudenburg.

Zwarte Wouw: Roksem Put, Achterhaven.

Bruine Kiekendief: Damme, Uitkerke, Knokke, Dudzele enz. zie mergus.waarnemingen.be

Blauwe Kiekendief: Oudenburg, Knokke.

Steppekiekedief: Weiden Noordede, Zwinbosjes.

Grauwe Kiekendief: Klemskerke,.Dudzele, Achterhaven, Damme, Zuienkerke

Havik: Uitkerke Weiden.

Roodpootvalk: Maleveld.

Smelleken: Fonteintjes,Westkapelle, Achterhaven, Zeebrugge, Oudenburg, Heist, Knokke.

Slechtvalk: Brugge, Voorhaven, Heist, Meetkerke, Knokke, Fonteintjes, Roksem Put, Zeebrugge, Beernem, Klemskerke, Houtave.

Waterral: Damme, Achterhaven.

Kraanvogel: Baai van Heist, Strand bij Oostdam.

Steltkluut: Uitkerke Weiden.

Morinelplevier: Fonteintjes.

Bokje: Wachtbekken Ruddervoorde.

Bosruiter: Lage Moere, Achterhaven, Weiden Pompje, Fonteintjes.

Kleine Strandloper: Weiden Pompje, Lage Moere, Achterhaven.

Temmincks Strandloper: Weiden Pompje, Lage Moere, Achterhaven, St.Donaaspolder.

Krombekstrandloper: Westkapelle, Achterhaven.

Paarse Strandloper: Strand Wenduine tot Blankenberge.

Reuzenstern: Weiden Pompje.

Dwergstern: Knokke, Zeebrugge, Fonteintjes, Heist, Blankenberge. Noordzee,

Grote Stern: Zee te Blankenberge, Fonteintjes.

Witwangstern: Roksem Put.

Zwarte Stern: Roksem Put, Fonteintjes.

Zeekoet: Insteekdok Noord.

Kerkuil: St.Kruis, Speyen.

Bosuil: Wijnendale, Beernem, Oostkamp.

Velduil: Zeebrugge, Fonteintjes,Achterhaven, Uitkerke, Klemskerke, Stalhille.

Hop: Beekput Ichtegem.

Draaihals: Voorhaven, Westdam, Heist, Oostdam, Beernem.

Kleine Bonte Specht: Zwinpark, Loppem Park.

Zwarte Specht: Waardamme, Oostkamp, Wigene, Zedelgem, St.Kruis.

Wielewaal: Fonteintjes, Vloethemveld, Achterhaven.

Cetti’s Zanger: Roksem Put, Heist, Damme, Lissewege, Zeebrugge. Achterhaven, Voorhaven, zie wn.be

Grote Karekiet: Wachtbekken Ruddervoorde.

Baardman: Achterhaven.

Sprinkhaanzanger: Achterhaven, het Zwin, Knokke, Zeebrugge, Uitkerke, Fonteintjes, Zwinbosjes, Heist, Zedelgem, Meetkerke, Dudzele.

Snor: Oedelem Centrum.

Braamsluiper: Achterhaven, Oostkamp, Zeebrugge, Lissewege, Zwinbosjes, Heist, Fonteintjes,Warandeputten, Wingene, Klemskerke, De Haan, Roksem put e.a.

Beflijster: Achterhaven, Heist, De Haan, Zeebrugge, Fonteintjes, Oudenburg, Speyen.

Blauwborst: Achterhaven, Uitkerke, Lissewege, Houtave, Dudzele, Jabbeke, Beernem, Damme, Oudenburg, Meetkerke.

Nachtegaal: Zwinbosjes, Oostdam, Achterhaven, Fonteintjes, Westdam, Wijnendale. Duinbossen, De Haan.

Gekraagde Roodstaart: Beernem, Vloethemveld, St.Michiels,Damme, Knokke, Lissewege, Heist, Wenduine, Oostkamp, Assebroek, Oostkerke, Heist.

Paapje: Uitkerke, Meetkerke, Klemskerke, Achterhaven, Heist, Dudzele, Jabbeke, Stalhille, Oedelem, Damme, Oudenburg.

Bonte Vliegenvanger: Wenduine, Achterhaven, Zeebrugge, Heist, Oedelem, Lissewege.

Boompieper: Fonteintjes, Heideveld Bornebeek, Zeebrugge, De Haan, Knokke,Fonteintjes.

Rouwkwikstaart: Achterhaven, Voorhaven.

Engelse Kwikstaart: Uitkerke, Zeebrugge,Voorhaven, Klemskerke, Achterhaven, Varsenare. Knokke.

Noordse Kwikstaart: Fonteintjes, Het Zwin, Weiden Noordede, Uitkerke.

Europese Kanarie: Zeereep Wenduine tot Blankenberge, Fonteintjes.

Kleine Barmsijs: Fonteintjes, Loppem centrum.

Barmsijs spec.: Fonteintjes.

Kruisbek: Zeebrugge.

Appelvink: Zwinpark.

Grauwe Gors: Achterhaven, Meetkerke, Houtave.

Geelgors: Het Zwin, Oedelem.

Ortolaan: Het Zwin.1: Geelgors / Jean-François Pinget.

2: Grauwe Gors / Yves Baptiste.

3: Ortolaan / Jan Baert.


Machteld Kaesemans 08-05-2012