LEDENFEEST MERGUS 2012

Machteld Kaesemans

“Verdi” van Rivertours / Foto: Pierre Tavernier.


Het Mergus ledenfeest is bedoeld als dank voor de vrijwillige inzet van vele vogelaars en hun gezin in het voorbije jaar. We droegen bij aan wetenschappelijk onderzoek door het invoeren van waarnemingen, tal van tellingen werden verricht, we werkten mee aan veel soort beschermingsactiviteiten en verzorgden mooie uitstappen in ons Mergusgebied.


Ditmaal hadden we een uniek programma voor de jaaruitstap: ‘s morgens bezochten we een zeer mooi natuurgebied, “het Noordelijk Eiland “te Wintam, ‘s namiddags was het lekker genieten van een rondvaart op de Schelde.


Vertrek en Zeesluis

Foto’s  Pierre en Marc


Om 8u00 stipt vertrokken we met 59 enthousiastelingen richting Wintam, een gehucht van Hingene, deelgemeente van Bornem. Reeds om 9u30 waren we ter plaatse aan de grote zeesluis. Het weer was schitterend … je kon het niet beter dromen!Noordelijk Eiland Wintam


Foto’s Marc en Pierre.Bij de bouw van het kanaal naar Brussel ontstond “Het Noordelijk Eiland” te Wintam. Dit natuurgebied is 50 ha groot, aan de ene zijde vloeit het ABC-kanaal (Antwerpen – Brussel – Charleroi), aan de andere de Rupel en in het noorden ligt de Schelde. Het is een hoger gelegen poldergebied met populierbossen, struiken en waterplassen. Onze gids gaf de nodige uitleg over het sluizencomplex en het ontstaan van het eiland. Voor het ontdekken en bekijken van vogels en planten zorgden we zelf.Knobbelzwaan, Slechtvalk, Groene Specht

Chris MelisBij de vogels zagen we: torenvalk, boomvalk, sperwer, buizerd in groepjes van 4 en 3, slechtvalk, 25 kneus, 4 paapjes, tapuit, grasmus, graspieper, spreeuw, braamsluiper, groenling, putter, pimpelmees, ontsnapte grasparkiet, cetti’s zanger zp., tjiftjaf zp., fuut, dodaars, krakeend, wilde eend, slobeend, wintertaling, zomertaling, pijlstaart, kuifeend, tafeleend, kemphaan, zwarte ruiter, watersnip, bosruiter, witgat, oeverloper, kievit, kluut, knobbelzwaan, zwarte zwaan, blauwe reiger, meerkoet, waterhoen, aalscholver, ijsvogel, groene specht, gaai, nijlgans, grote canadese gans.Kleine Vuurvlinder & Oranje Luzernevlinder

Marc en Marianne Vandamme
Bij de vlinders: distelvlinder, atalanta, oranje luzernevlinder, bruin blauwtje, klein koolwitje, hooibeestje, kleine vuurvlinder, bruin zandoogje.


We zagen ook nog enkele libellen, o.a. een paardebijter (Aeshna mixta).


De voormiddag was dus goed gevuld en we hadden flink wat afgestapt! De namiddag daarentegen was zoals in een “luilekkerland!”“Verdi”

Marc


Om 13u00 arriveerden we in Temse om er aan boord te gaan van de “Verdi“ van Rivertours. Nadat onze “dorstige bende” een eerste verfrissing genuttigd had, gaf onze voorzitter, Frank De Scheemaeker, een mooie speech waarin hij iedereen dankte. Aan Els , zijn echtgenote, werd een ruiker bloemen geschonken voor haar  welwillende medewerking. Nadien kregen we een lekkere, goed gevulde, koude schotel met de gewenste drank. Daarna zocht iedereen vlug het bovendek op, om  in de heerlijke zon te genieten van de afvaart stroomopwaarts richting Dendermonde tot Mariekerke.


Op de boot


Het was zalig. We hadden zicht op een mooie natuur, maar ook op voorbij flitsende snelboten, snelle jetski’s en lieflijke pleziervaartuigen. Aan Sint-Amands werd er rechtsomkeer gemaakt, terug naar Temse.

Daar werden nieuwe passagiers opgeladen terwijl wij rustig bleven zitten om nog een kleine rondvaart te maken stroomafwaarts richting Rupelmonde – Antwerpen tot even voorbij de zeesluis die we ’s morgens bezochten. Rond  17u45 zetten we terug voet aan wal.Toekomstige vogelaars?


Ondertussen had ik al enkele reacties van deelnemers genoteerd:

Isabelle: “Tof, super, origineel”

Emma 12 jaar: “Leuk, mooi, de wandeling in de voormiddag was wat lang”

Antoine: “Boeiend, verrijkend op sociaal vlak, betekent veel meer dan alleen maar naar vogels kijken, voor herhaling vatbaar”

Romain: “Prachtig, heel goed”

Luc & Kristof:  ”Fantastisch heel aangenaam”.

Rita: “Heel goed gedaan, heel interessant, veel vogels, in de namiddag relax”.

Guido: “Leuke speech van voorzitter, geslaagd weerzien met een aantal personen, nieuwe contacten, minder gekende streek die erg meeviel”

Wim, Paul en Chris: “ Wintam is een ontdekking !!!”.


Jullie zullen nu wel geloven dat onze Mergus uitstap meer dan geslaagd was, met schitterend weer, veel vogels, een mooie natuur, een heerlijke ontspannen rondvaart en een goeie thuiskomst in een relaxte sfeer.


Met dank aan de fotografen: Pierre Tavernier, Chris Melis, Marc Vandamme, Marc Nollet en Pierre Ackou.


Machteld Kaesemans 09-09-2012.