Doris en Dette gaan naar Compostela.

Marc Nollet


De dames hierboven zijn Doris Van Parys en Bernadette Jansseune. Twee dametjes  +- 50 jaar jong van hart en ziel, die door de natuur zijn samengebracht. Daar is in de eerste plaats een mooie vriendschap uit geboren maar ook een idee !!

Door de recente besparingen in ons land werden de natuurbudgetten nog maar ‘eens’ extra hard aangepakt. Die zijn echter wel hard nodig, en de dames willen hun (jullie) nazaten nog iets waardevols nalaten !

Daarom hebben zij besloten om van 13 september tot 7 oktober ’12 hun beentjes in te spannen om een tocht van 500 km  richting Compostela te wandelen en zo wat extra  gelden in te zamelen. Eén stapdag is gemiddeld 25 km.

Zij zijn als vrijwilligers van Natuurpunt actief in de Uitkerkse Polder alsook in het natuurreservaat  ‘De Zandpanne’ in De Haan waar er in het verleden reeds grote inspanningen zijn geleverd.  Maar deze projecten zijn zeker nog niet af.

Door verdroging in de Uitkerkse Polder krijgen kritische weidevogels zoals grutto, kluut, tureluur het erg moeilijk. Daarom is er dringend nood aan windmolentjes om in droge periodes  water in de percelen te brengen zonder de omliggende landbouwgronden te schaden.

Zij zijn dus op zoek naar mensen die hen willen steunen om dit te sponsoren. Ben jij die ene die in gedachten meestapt ? Per km dat zij stappen kun je 1 euro bijdragen. Maar JIJ bepaalt voor welk bedrag je hen wilt steunen ! Ieder willekeurig bedrag is welkom en vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest van Natuurpunt toegestuurd.

Stortingen kunnen gebeuren op reknr.  BE56 2930 2120 7588 met vermelding  Project 5519-Compostela .

Om het in de geest van de “camino” te zeggen , kan je ook gewoon “un donativo” doen door een duit in het wandelschoentje te steken  dat in het bezoekerscentrum Groenwaecke zal staan.

Je zult de tocht kunnen volgen en nu reeds bekijken op  “http://www.bloggen.be/doris_dette2012”. Weliswaar zal het hen onmogelijk zijn om iedere dag een verslagje te plaatsen.

Beide dames danken jullie alvast voor jullie steun!