BLIKVANGERS van 03-09 tot en met 09-09-2012

Machteld Kaesemans

Grauwe Franjepoot / Philippe Vanmeerbeeck.


Een zeldzame Grauwe Franjepoot verbleef op  02-03 en 04  in de Uitkerkse Weiden. De bijgaande foto’s werden niet hier, maar in het binnenland “Het Vinne Zoutleeuw” genomen.


Lepelaars worden al geruime tijd in mooie aantallen waargenomen, ook de Grote Zilverreiger verschijnt regelmatig “ten tonele”.


Smelleken,  Waterral, Porseleinhoen en een Bokje werden gespot, de drie laatste vooral in zeer vochtige gebieden zoals de Assebroekse Meersen en de Uitkerkse Polder.


De najaarstrek van de kleinere vogels is aan de  gang, dit kan je merken aan de tijdelijke aanwezigheid van Paapje, Tapuit, Bonte Vliegenvanger e.a.
Lepelaars.

1 / Jos Simons   2 / Chris Melis   3 / Eric Inghelbrecht.WAARNEMERS:

Anne-Marie Opdebeeck,  Danny Claeysier, Devos Johan, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Frederik en Nayana Willemyns, Geert De Clercq, Guido Burggraeve, Guido Orbie, Jan Baert, Johan Buckens, Kenny Hessel, Kris Lesage, Luc De Cat, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Nicholas Endriatis, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove,  Roy Vandenbussche, Stefan Keereman, Ward Tamsyn,  Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Jan Swimberghe, Johan Vandepitte,Koen Baute, Rudy Deplae, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, J.Vanryckeghem, Magda Vermoortele, Robrecht Debbaut, Ward Vercruysse, Serge Allein, Freddy Rogiers, Olivier Dupont, Jos Simons, Niels Goulem, Bastiaan de Ketelaere, Stephen Boddington, Mike Vandeperre, Jeroen Vanheuverswijn, Robin Gailly, Peter van de Kerchove, Amber Baele, Luc Stulen, Frits van Hout, Filip De Ruwe, Priëls Werner, Tom Vandezande, Tim Adriaens, Tom Goossens, Bruno DenoiseuxGrauwe Franjepoot.

1&2: Philippe Vanmeerbeeck  /   3: Dieder Plu.VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=Cetti’s Zanger en Braamsluiper bij ringvangst.

Foto’s  Benny Cottele.Zomertaling: Uitkerke Weiden.

Geoorde Fuut: Achterhaven.

Lepelaar: Uitkerke Weiden, Achterhaven, Lissewege, Baai van Heist, Kleyne Vlakte.

Kwak: Kleiputten Nieuwe Vrede.

Grote Zilverreiger: Damme Weiden Bowling, Het Zwin, Uitkerke Weiden.

Wespendief: Het Zwin, Sashul.

Bruine Kiekendief: Weiden Pompje, Uitkerke Weiden, Achterhaven, Houtave, Knokke, Zuienkerke, Klemskerke, Heist, Oudenburg, Meetkerke, Dudzele.

Blauwe Kiekendief: Uitkerkse Polder.

Havik: Kasteel Rooiveld.

Smelleken: Achterhaven, Voorhaven.

Slechtvalk: Houtave, Achterhaven, Waggelwater, Vloethemveld, Heist.

Waterral : Assebroek-Meersen, Achterhaven, Stadswallen Damme.

Porseleinhoen: Achterhaven, Eendenweiden.

Bokje: Uitkerke Weiden.

Bosruiter : Uitkerke Weiden, Klemskerke Weiden.

Temmincks Strandloper: Zee te Zwinbosjes.

Grauwe Franjepoot: Uitkerke Weiden.

Grote Stern: Baai van Heist, Strand bij Oostdam, Strand te Zwin.

Bosuil: Wilgenbroeken, Beukenpark, Chartreusen.

Velduil: Uitkerke Weiden.

Draaihals: Strand Westdam Zeebrugge, Sashul.

Zwarte Specht: Wingene.

Cetti’s Zanger: Sashul, Achterhaven, Fonteintjes.

Braamsluiper: Sashul.

Gekraagde Roodstaart: Sashul, Achterhaven, Voorhaven, Strand Westdam, Legerputje.

Paapje: Uitkerke Weiden, Hoge Moere, Achterhaven, Sashul, Strand bij Westdam, Het Zwin, Ruddervoorde.

Bonte Vliegenvanger: Heist:Sashul, Haagje, Bosje, Strand Westdam.

Boompieper: Sashul, Haagje Heist, Bossen Bauwens.Paapje

1 / Danny Claeysier   2 / Rik De Jaegher   3 / Yves Baptiste.


Machteld Kaesemans  12-09-2012.