BLIKVANGERS van 10-09 tot en met 16-09-2012

Machteld Kaesemans

Krombekstrandloper  / Herman Blockx.Na het sublieme Mergus ledenfeest van 09-09 bleef het zeer rustig deze week, zowel wat het aantal vogels als de waarnemers betrof.


Een stevige uitblinker was wel de Rosse Franjepoot, spijtig genoeg gezien in het ontoegankelijk gedeelte van de voorhaven.


Krombekstrandloper, Bosruiter en Kwak worden bijna elke week gespot in kleine aantallen, terwijl de Lepelaar gaat lopen met de prijs van de hoogste aanwezigheid. Aan de trektelpost “Graaf Visart” vlogen er op 13-09 tweehonderd en negen vogels over!!!


Grote Stern en Zwarte Stern waren ook van de partij deze week, evenals een Visarend, een Havik en een Rode Wouw.


De rest is aan jullie om het verder uit te pluizen.Kwak adult en juveniel.

1 / Marc Roca    2 / Claude NopenaireWAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Bruno Beyen, Devos Johan, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Frederik en Nayana Willemyns, Geert De Clercq, Guido Orbie, Hans Compernolle, Johan Buckens, Jürgen Vanpraet, Karim Neirynck, Kris Lesage, Luc De Cat, Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove,  Stefan Keereman, Ward Tamsyn, Willy Dias, Wouter Van Gompel, Benny Cottele, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Koen Baute, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert J.P., J.Vanryckeghem, Freddy Rogiers, Jos Simons, Niels Goulem, , Filip De Ruwe, Peter Adriaens, Peter Claus, Hand De Blauwe, Bernard Dekimpe, Leo Declercq, Marc Rogghe, Franck Hollander, Michael Deryckere, T. Walsdorff, Hugues Dufourny, Wouter Faveyts, Herman Blockx, Maarten Dermout, David Botteldoorn, Peter Collaerts, Pierre Blockx, Alain Boeckx, Gauthier Descamps.
Rosse Franjepoot en Kleine Jager

1 / Jean-Pierre Robert   2 / Filip De Ruwe.VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=Grote Stern – Zwarte Stern.

1&2 /  Benny Cottele   3 / Jos Simons.

4 / Patrick Keirsebilck    5&6 / Herman Blockx.Geoorde Fuut: Roksem Put, Achterhaven.

Noordse Pijlstormvogel: De Haan Centrum (vangst)

Lepelaar: Uitkerke Weiden, Achterhaven, Kleyne Vlakte.

Kwak: Kleiputten Nieuwe Vrede, Ronselaereweiden.

Grote Zilverreiger: Villa Duvelsgat.

Visarend: Vloethemveld.

Rode Wouw: Voorhaven Westdam.

Bruine Kiekendief: Weiden Pompje, Uitkerke Weiden, Achterhaven, Houtave, Het Zwin, Zuienkerke, Oudenburg, Zuienkerke, Zwankendamme.

Havik: Uitkerke Weiden.

Smelleken: Achterhaven.

Slechtvalk: Houtave, Achterhaven, Vloethemveld, Klemskerke.

Waterral : Warandeputten.

Bosruiter : Uitkerke Weiden.

Krombekstrandloper: Uitkerke Weiden, Het Zwin.

Rosse Franjepoot: Voorhaven Oostdam.

Grote Stern: Strand Westdam, Strand bij Oostdam, Zee te Blankenberge.

Zwarte Stern: Roksem Put.

Kleine Jager: Zee te Blankenberge.

Bosuil: Wilgenbroeken, Merkenveld.

Velduil: Uitkerke Weiden.

Cetti’s Zanger: Loppem Centrum,  Fonteintjes.

Braamsluiper: Sashul, Zeebrugge Centrum West.

Sperwergrasmus: Sashul Heist.

Gekraagde Roodstaart: Heist-Sashul, Baai, Haagje, Achterhaven, Voorhaven, Strand bij Oostdam, Legerputje, Zeebrugge.

Paapje: Hoge Moere, Achterhaven, Koolkerke Weiden, Maleveld.

Bonte Vliegenvanger: Zeebrugge Centrum West.

Kruisbek: Heideveld Bornebeek.Kanoet – Drieteenstrandloper – Krombekstrandloper  /  Geslacht Calidris

1 / Johan Buckens   2 / Benny Cottele   3 / Rik De Jaegher.


Machteld Kaesemans  17-09-2012.