IN MEMORIAM MADELEINE, “Juffrouw” BOSSIER

Machteld Kaesemans


Juffrouw Madeleine Bossier is niet meer.


De huidige generatie natuurvrienden en vogelaars zal amper bij dit overlijdensbericht stilstaan, de Brugse pioniers van destijds – 60 jaar geleden – zullen zich met ontzag en bewondering de inzet en kennis van deze kranige dame herinneren. Met een stuwkracht en doorzettingsvermogen, haar eigen, stond ze immers aan de doopvont van de Brugse Wielewaal, in die tijd de enige natuurbeschermingsvereniging van de stad.

Op 19 december 1953 werd de nieuwe afdeling gedoopt en ’s anderendaags al trokken ze voor het eerst op excursie ,naar … Het Zwin. Graaf Leon Lippens himself leidde de tocht.  Met het heengaan van Madeleine is meteen het laatste bestuurslid van de stichtende pioniers gestorven.

Jonge vogelaars zoals Eckhart Kuijken en Guido Burggraeve, erudiete biologen als juffrouw de Ridder en anderen kwamen later het bestuur vervoegen en volgden eigen wegen. Groot is de waardering van allen die Madeleine als stuwende kracht van het Wielewaal-verenigingsleven hebben gekend.

De fusie Wielewaal – Natuurreservaten dd 2001 leidde een nieuw tijdperk in, op een zucht van het 50-jarig bestaan van ‘haar’ geesteskind.

Dank u Madeleine , voor uw grote inzet, uw kennis, uw enthousiasme en uw doorzettingsvermogen.


Guido Orbie.


Uitvaartdienst op zat. 22 september, om 10.30u in de St.-Baafskerk, Gistelse stwg. St.-Andries