BLIKVANGERS van 17-09 tot en met 23-09-2012

Machteld Kaesemans

Lepelaars  Johan Buckens


.

Zeer opvallend deze week, de vele, heel veel overtrekkende Lepelaars en Gaaien.

Aan telpost Graaf Visart noteerde Jan Desmet in een week 679 Lepelaars en op 21 september 251 Gaaien.

Zeevogels  kwamen ook ruim aan bod, met Noordse Pijlstormvogels, Vaal Stormvogeltje, vier soorten Jagers,  Jan-van-Gent en Zeekoet.

Zeker het vermelden waard zijn ook : Bladkoning, opnieuw een zeer zeldzame Sperwergrasmus, een terugkerende Beflijster, Kruisbek en Appelvink.

Elke week ontdekken onze vogelaars wel iets zeer zeldzaam en speciaal, maar alle vogelsoorten blijven ons uiteraard boeien!!!

.

Noordse Pijlstormvogel.

Johan Buckens

.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Benedict De Laender, Bruno Beyen, Danny Claeysier, Devos Johan, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Frank De Scheemaeker, Guido Orbie, Hans Compernolle, Jan Derudder, Johan Buckens, Johan Debuck, Jürgen Vanpraet, Kris Lesage, Luc De Cat, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Mylle Johnny, Nicholas Endriatis, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove,  Romain Deloof, Ruben Saey, Stefan Keereman, Ward Tamsyn, Willy Dias, Wim Pauwels, Benny Cottele, Dirk Vercoutter, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Koen Baute, Rudy Deplae, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Verduystert J.P., J.Vanryckeghem, Freddy Rogiers, Niels Goulem, Filip De Ruwe, Peter Adriaens, Hans De Blauwe, Leo Declercq, Luc Derudder, Jo Seynaeve, Jonas Pottier, Ward Vercruysse, Daan Van Quickelberghe, Stijn Leestmans, Fonny Schoeters, Rijn Van Maele, Robrecht Debaut, Pieter Vanormelingen, Axel Smets, Simon Vyncke, André Van de Laer.

.

Vaal Stormvogeltje.

1: Filip De Ruwe  /  2: Johan Buckens.

.

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=.

Lepelaar  en  Gaai.

1: Miel Ferdinande  /  2: Marc Nollet  /  3: Chris Melis.

4-5-6-  Jules Fouarge.

.

Geoorde Fuut: Rietveld Pelikaan, Zegemeer.

Noordse Pijlstormvogel: Uitkerke Weiden,Voorhaven, Noordzee, Strand Westdam, Zee te Blankenberge.

Vaal Stormvogeltje: Zee te Blankenberge, Voorhaven, Strand Westdam.

Lepelaar: Uitkerke Weiden, Achterhaven, Heist, Zuienkerke, Fonteintjes.

Grote Zilverreiger: Damme, Ronselaereweiden, Oudenburg.

Jan-van-Gent: Zee te Zoute.

Visarend: Ettelgem Weiden.

Wespendief: Beisbroek.

Bruine Kiekendief: Weiden Pompje, Uitkerke Weiden, Achterhaven, Knokke, Zuienkerke, Klemskerke, Heist.

Blauwe Kiekendief: Achterhaven, Het Zwin, Weiden Hagebos.

Smelleken: Westdam Zeebrugge, Het Zwin, Voorhaven Oostdam.

Slechtvalk: Pompje, Noordede, UItkerke, Bloemendale, Brugge.

Waterral : Warandeputten, Uitkerke Weiden.

Bosruiter : Achterhaven, Weiden Pompje.

Kleine Strandloper: Rietveld Pelikaan.

Temmincks Strandloper: Uitkerke Weiden.

Krombekstrandloper: Uitkerke Weiden.

Geelpootmeeuw: Strand Westdam Zeebrugge.

Dwergstern: Uitkerke Weiden, Noordzee.

Grote Stern: Visserskruis, Baai van Heist.

Grote Jager: Voorhaven Westdam, Zee te Blankenberge.

Middelste Jager: Voorhaven Westdam, Strand Westdam.

Kleine Jager: Voorhaven Westdam, Strand Westdam, Zee te Blankenberge.

Kleinste Jager: Strand Westdam.

Zeekoet: Voorhaven Westdam.

Bosuil: Vloethemveld, Assebroek,Torhout.

Velduil: Uitkerke Weiden.

Kleine Bonte Specht: Loppem Centrum.

Cetti’s Zanger: Achterhaven, Heist-Sashul en Kleiputten, Fonteintjes.

Bladkoning: Bosje Marinebasis, Visserskruis.

Sperwergrasmus: Bos Maleveld.

Beflijster: Assebroek Meersen.

Gekraagde Roodstaart: Heist-Sashul, Voorhaven Westdam, Strand bij Oostdam, Bosje Marinebasis.

Paapje: Hoge Moere, Uitkerke, Baai van Heist.

Boompieper: Koude Keuken, Uitkerke Weiden.

Barmsij spec.: Strand Westdam.

Kruisbek: Lac van Loppem, Knokke Zwinpark.

Appelvink: Sashul.

.

Sperwergrasmus  /  Bladkoning  /  Beflijster.

Antoine Cornelis /   Johan Buckens /    Geert Vanhulle.

.

Machteld Kaesemans 2409- 2012.