Natuur.koepel (Zuid-West-Vlaanderen) vraagt onze hulp!

Marc Nollet

Natuur.koepel zegt resoluut neen tegen de plannen van Leiedal en de stad Kortrijk om een stuk van het Kennedybos in Kortrijk te kappen voor de aanleg van een parkeerterrein en roept iedereen op hen hierin te steunen!

Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel vragen vooreerst en met aandrang de realisatie van de Zuidelijke groene gordel. De natuursector, als belangrijke actor op Hoog-Kortrijk, wenst betrokken te worden bij elk proces waarbij de geplande Zuidelijke groene gordel in de ruimtelijke ontwikkelingen een rol speelt.

Steun deze actie en teken deze petitie! Alvast bedankt!

Meer info en de visietekst vind je op: http://www.natuurkoepel.be/beleidhoogkortrijk.html