Broedvogels op de Roksemput 2012

Frank De Scheemaeker

Hieronder een kort broedvogeloverzicht 2012 van de Roksemput: 

De zangvogels werden geinventariseerd obv 8 bezoeken (wandelingen) rond de plas door mij en/of Dirk Peene verspreid over de periode van 15/04 tot half juni..

we noteerden volgende geldige territoria: 1 cetti’s zanger ; 2 bosrietzanger; 2  braamsluiper; 3 fitis ; 2 grasmus ; 9  heggenmus ; 5  houtduif ;  3  huismus  ; 21 kleine karekiet; 1 koekoek (constant aanwezig) ; 15  koolmees ; 21  merel ; 7  pimpelmees ; 5 roodborst ; 2  spotvogel ; min. 5 staartmees ; 18 tjiftjaf ;  9  tuinfluiter ; 5 zp Turkse tortel ; 3 vink ; 23 winterkoning ; 3  zanglijster ; 2  zomertortel ; 23  zwartkop ; 32 met zekerheid bewoonde gangen van oeverzwaluw ; 1 groene en  1 grote bonte specht.

 Opvallend :

*terug van weggeweest : Cetti’s zanger

*verdere terugval bosrietzanger, grasmus en fitis

 Op het water :  1 kp fuut met 1 jong ; 2 kp bergeend met jongen ; min 12 kp wilde eend met jongen ; zeker van 15 kp meerkoet en 4 kp waterhoen ; 2 kp kuifeenden met resp. 2 en 3 kuikens

*geen waterral (enkel wintergast geworden), net zoals vorig seizoen voortdurend geoorde fuut (aantallen variërend van 6 naar 25!!) en dodaars(constant 1 tot 2 kp aanwezig tijdens broedmaanden) echter zonder waarneming van nest of kuikens…

Mvg,       Steven D’haese

namens Vrienden vd Hoge Dijken