BLIKVANGERS van 08-10 tot en met 14-10-2012

Machteld Kaesemans

 Kleine Vliegenvanger / Johan Buckens.

 

Begin deze week bracht de zeer zeldzame Kleine Vliegenvanger heel wat “twitchers” op de been.

 

Een Roodkeelduiker vloog over het Zwin, Blauwe Kiekendief doet stilaan zijn intrede en de Grote Zilverreiger wordt meer en meer gezien. In Ploegsteert, in de provincie Henegouwen , werd het eerste broedgeval van Grote Zilverreiger voor België vastgesteld…een historisch feit!

 

Kerkuil, Bosuil en Velduil zijn alle drie ook van de partij.

 

De trek is volop aan de gang met Vinken, Mezen, Lijsters e.a; spijtig dat het weer  dikwijls de spelbreker is.

 

Op 11 en 12 oktober merkte Johan Buckens op dat Vuurgoudhaan opnieuw beduidend talrijker was dan Goudhaan, wat toch wel ongewoon is voor onze kust!

 

 Grote Zilverreiger en Blauwe Kiekendief

 1: Dieder Plu   /   2: Marc Nollet

 

WAARNEMERS:


Albert Neyt, Antoine Cornelis, Bruno Bergmans, Bruno Beyen, Daniël Wybo, Danny Claeysier, Devos Johan, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Frederik Willemyns, Geert Carette, Geert De Clercq, Guido Burggraeve, Guido Orbie, Hans Compernolle, Jeremy Demey, Johan Buckens, Johan Corveleijn, Johan Debuck, Joris Elst, Jürgen Vanpraet, Kenny Hessel, Luc De Cat, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul D’hoore,  Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Ruben Saey, Stijn Baeten, VWG Hoge Dijken, VWG Mergus, Ward Tamsyn, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Pauwels, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Karina Samyn, Koen Baute, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Verduystert J.P., J.Vanryckeghem, Peter Adriaens, Leo Declercq, Jonathan Meire, Hans De Blauwe, Steven B, Daan van Quickelberghe, Jelle Van den Berghe, Filip de Ruwe, Simon Feys, Tiemen De Smedt, Stijn Borny, Jan Versigghel, Sander Bruylants, Pierre Blockx, Vincent Dufour, Olivier Dupont, Stocman François, Niels Goulem, Fonny Schoeters, Sylvian Hotton, Robrecht Debbaut, Gerrit De Vos, Marc Jeurissen, Alain Baccaert, Arnout Zwaenepoel, Wim Declercq, Bruno Nef, Mathias D’haen, Onafhankelyke Vogelaars, Jonas Pottier, Pierre Manuel de Lemos Esteves, Jan Ranson, Luc Creylman, Herman Blockx, Viviane Lootens, Frédéric Vanhove, Jonathan Meire.

 

 

 Kerkuil en Bosuil

 1: Ruben Saey   /   2: Geert Vanhulle

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 Kleine Vliegenvanger

       

 Johan Buckens

 

Topper: Beernem Miseriebocht

Rosse Stekelstaart: Roksem Put.

Roodkeelduiker: Knokke Zwinbosjes.

Geoorde Fuut: Ettelgem Put..

Lepelaar: Heist,  Achterhaven.

Purperreiger: Voorhaven oostdam.

Grote Zilverreiger: Knokke, Het Zwin, Uitkerke, Achterhaven, Oedelem, Blankenberge, Lissewege.

Jan-van-Gent: Knokke Zwinbosjes, op trek boven zee.

Wespendief: Roksem Put.

Bruine Kiekendief: Uitkerke Weiden, Dudzele, Beernem, Westkapelle.

Blauwe Kiekendief: Knokke, Noordzee, Zwinbosjes, Het Zwin, Uitkerke.

Havik: Vloethemveld.

Smelleken: Voorhaven, Uitkerke, Vloethemveld, Kleyne Vlakte.

Slechtvalk: Brugge, Voorhaven, Het Zwin, Vloethemveld, Assebroek- Meersen, Uitkerke Weiden.

Waterral : Warandeputten, Kleiputten Oude Vrede.

Bokje: Achterhaven, Uitkerke Weiden.

Kerkuil: Klemskerke, Verassebroek, De Lare.

Bosuil: Vloethemveld, Kasteel Van Calloen, Assebroek.

Velduil: Heist Bosje.

Draaihals: Strand bij Oostdam, Damme Branddijk

Kleine Bonte Specht: Torhout, Oostkamp.

Zwarte Specht: Bulskampveld, Kampveld.

Roek: Cloedt-weiden Knokke.

Matkop: Torhout

Boomleeuwerik: Zwinbosjes, Reservaat De Kijkhut, Vloethemveld.

Cetti’s Zanger: Uitkerke Weiden, Roksem Put, Achterhaven, Heist.

Bladkoning: Strand bij Oostdam, Knokke Zwinpark.

Braamsluiper: Achterhaven, Zeebrugge Centrum.

Beflijster: Sashul, Strand Westdam, Strand Oostdam, Zwinbosjes, Fonteintjes

Gekraagde Roodstaart: Heist, Strand bij Oostdam, Achterhaven, Voorhaven, Zeebrugge.

Paapje: Voorhaven Westdam.

Kleine Vliegenvanger: Baai van Heist, Strand bij Oostdam, Voorhaven Oostdam.

Grote Pieper: Het Zwin.

Boompieper: Voorhaven, Strand van Heist, Zeebrugge.

Waterpieper: Uitkerke Weiden.

Barmsijs spec.: Knokke, Zwinbosjes, Uitkerke, Heist, Blankenberge, Voorhaven, Oostdam, Achterhaven.

Appelvink: Heist, Zwinbosjes, Achterhaven, Torhout.

IJsgors: Het Zwin, Fonteintjes.

 

 Vuurgoudhaan en Goudhaan.

1: Johan Buckens  /  2: Miel Ferdinande.

 

Machteld Kaesemans  16-10-2012.