ZATERDAG 13 APRIL 2013: MIJN EERSTE TELRONDE WEIDEN KOOLKERKE

Frank De Scheemaeker

Door de aanhoudende vriestemperaturen stelde ik mijn eerste telronde voor het monitoringproject met twee weken uit en het bleek terecht. Ook nu zeer weinig zomergasten: Blauwborst en Rietzanger ontbraken volledig. Wel regelmatig enkele Boerenzwaluwen langsvliegend en in de weiden zelf 1 Tapuit, 1 Zwarte Ruiter enĀ 1 Regenwulp. Weinig, te weinig weidevogels voor zo’n mooi complex: 5 territoria Kievit en slechts solitaire Grutto’s en Tureluurs: geen balts of alarmerend gedrag. Tegen het eind van de telling vlogen 2 Bruine Kiekendieven hoog NO en in weiden zelf nog kleine groepjes Wintertalingen en Smient. Ook een kp Slobeend, geen Kraks meer te bespeuren. Benieuwd wat de Kruisabeleweiden morgen gaan geven.

Frank De Scheemaeker