SFEERVERSLAGJE WARM WEER EXCURSIE ZONDAGNAMIDDAG 14 APRIL 2013

Frank De Scheemaeker

De verwachtingen waren hoog gespannen voor de namiddagtrip richting Zwin. ‘s morgens tijdens de weidevogeltelling reeds 03 nieuwe zomergasten: Rietzanger, Gierzwaluw en Fitis. Filip De Coster en Bart Martens waren de enigen op het afspraakpunt en ze hebben het zich zeker niet beklaagd. Nochtans begon de tocht met een minnetje: we konden de door Stephan Vlietinck gefotografeerde Roodkeelduiker op Laguna Beach niet terugvinden. Aan de Internationale Dijk prachtig warm weer – ondanks de strakke zuidenwind. Ter plaatse noteerden we mooie groepjes Tureluur, Kluut, Wulp, 3 Regenwulp en 2 Zwarte Ruiter, alsook een adult man Blauwe Kiek en een Kleine Zilverreiger. Tussen 15u en 16u mooi dichtbij langstrekkend: 1 Slechtvalk, 1 Smelleken, 1 w/imm Bruine Kiekendief, 1 Torenvalk, grote aantallen Boerenzwaluw, enkele Oeverzwaluw en veel Graspiepers. Klap op de vuurpijl was een voorbijvliegende  w Grauwe – of wellicht zelfs  Steppenkiekendief, maar de ervaring ontbrak om tot een zekere determinatie over te gaan. Niets speciaals aan de Oude Vrede, des te specialer de waarnemingen aan de Kleiputten St-Donaas Hoeke : in het nieuwe natuurgebied zaten nog steeds Pijlstaart, Krakeend, Wintertaling, enz…en vloog een man Bruine Kiekendief langs. Verder langs de Mostaerddijk niet minder dan 8 Beflijster (prachtig gezien), 1 m Roodborsttapuit en 1 Zwarte Ooievaar prachtig belicht overvliegend! Een namiddag om niet meer te vergeten.

Frank, Filip en Bart