BLIKVANGERS van 29-04 tot en met 05-05-2013

Machteld Kaesemans

Purperreiger  /  Danny Claeysier.

 

De vogellijst van deze week is duidelijk minder lang. Nog steeds zijn er veel spotters en fotografen onderweg, maar een echte “Spetter” is er ditmaal niet bij.

 

Aan de Schorreweiden verbeef er meerdere dagen een Purperreiger die mooi in beeld werd gebracht. Een Visarend, een Rode en een Zwarte Wouw werden genoteerd.

 

Van het geslacht “Calidris” werden er verschillende vogels gezien in ons Mergusgebied o.a. Kleine-Temmincks-,Paarse-, Bonte-, Drieteen-en Kanoetstrandloper. Het is niet altijd makkelijk om deze soorten  te herkennen, afhankelijk van winter, zomer, adult, juveniel, late zomer… een moeilijke materie! Hieronder  vinden jullie enkele afbeeldingen.

 

Bij de kleinere vogels werden ongeveer dezelfde genoteerd als vorige week, Spotvogel, Tuinfluiter en Kleine Karekiet doen hun intrede.

 

 

Om praktische redenen  nogmaals deze mededeling:

“ Vermits sommige vogels in zeer veel Mergusgebieden voorkomen, verwijs ik in dit geval naar het Mergus regioscherm of naar de link – VOGELS + GEBIED  – hieronder”

 

Bruine Kiekendief  /  man & vrouw

 

Chris Melis    /    Filip De Ruwe

 

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Arnout Zwaenepoel, Bastiaan de Ketelaere, Benedict De Laender, Bert Kindermans, Bruno Beyen, Carl-Eric Anspach, Christophe Jacobs, Daniël Wybo, Danny Claeysier, Denis Devos, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Filip De Ruwe, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Freddy Rogiers, Frédéric Vanhove, Frederik Willemyns, Geert Carette, Geert De Clercq, Geert Vanhulle, Guido Burggraeve, Guido Orbie, Guido Rappé, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Hillewaert, Hans Vansteenbrugge, Henk Loobuyck, Hilbran Verstraete, Ivan Hermans, J. de Cock, J.Vanryckeghem, Jan Baert, Jan D’hondt, Jan Spinnewijn, Jan Swimberghe, Jan van Eeckhout, Jan Vanhoutte, Jean-Sebastien Rousseau-Piot, Jeremy Demey, Jeroen Bot, Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Vandepitte, Jonathan Meire, Joris Elst, Kamiel Aerts, Karina Samyn, Kenny Hessel, Koen Vandepitte, Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Lebrun Raphael, Leo Declercq, Lieven Simons, Luc De Cat, Luc Vanbelle, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Rogghe, Marc Detollenaere, Monica Acton, Mylle Johnny, Natuurpunt De Torenvalk, Nicholas Endriatis, Nicolas Dutoit, Nicolas Vanermen, Olivier Dupont, Olivier Vergucht, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Dawagne, Paul Decuypere, Philippe Deprez, Pierre Blockx, Pieter Van Hauwaert, Rik De Jaegher, Reinhardt Strubbe, Rik Vande Kerchove, Robrecht Debbaut, Romain Deloof, Ruben Saey, Rudi Deplae, Serge Allein, Simon Vyncke, Stefaan Brinckman, Steven De Saeger, Steven D’haese, Stijn Baeten, Stijn Borny, Stocman François, Sven Maly, Sylvian Hotton, Tom Goossens, Tom Vandezande, Vandeputte Christian, Vanmeerbeeck Philippe, Verduystert Jean-Pierre, Vincent Dufour, Walter De Smet, Ward Tamsyn, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Pauwels, Wouter Courtens.

 

Kleine Strandloper    /    Temmincks Strandloper

 

Marc Nollet    /    Miel Ferdinande

 

Paarse Strandloper    /    Bonte Strandloper

 

 Chris Melis     /    Danny Claeysier

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

Kanoet     /    winter & zomer

 

 Chris Melis    /    Ruud Wielinga

 

Zomertaling: Uitkerke, Fonteintjes, Oostkamp.

Middelste Zaagbek: Fonteintjes.

Geoorde Fuut: Roksem Put.

Lepelaar: Uitkerke, Achterhaven, Fonteintjes, Koolkerke, Oostkerke, Zeebrugge.

Kwak: Zwinbosjes.

Purperreiger: Achterhaven, Het Zwin, Schorreweiden.

Grote Zilverreiger: Uitkerke, Villa Duvelsgat, Oudenburg.

Jan-van-Gent: Zeereep Wenduine tot Blankenberge.

Visarend: Gentse Vaart.

Rode Wouw: Lage Moere.

Zwarte Wouw: Weiden Noordede, Schorreweiden.

Bruine Kiekendief: ZIE LINK

Blauwe Kiekendief: Achterhaven, Uitkerke Weiden.

Havik: Pompje, Villa Duvelsgat.

Smelleken: Weiden Pompje.

Slechtvalk: Brugge, Klemskerke, Uitkerke, Damme, Oudenburg.

Steltkluut: Weiden Pompje,Uitkerke.

Strandplevier: Voorhaven.

Bokje: Uitkerke Weiden.

Bosruiter: Uitkerke Weiden, Weiden Pompje, Lage Moere.

Kleine Strandloper: Weiden Pompje.

Temmincks Strandloper: Weiden Pompje, Lage Moere.

Paarse Strandloper: Cadzand Haven.

Dwergstern: Zeebrugge, Heist, Wenduine.

Grote Stern: Fonteintjes, Blankenberge.

Zomertortel: Fonteintjes, Zwinbosjes, Zuienkerke, Wenduine.

Kleine Bonte Specht: Ryckevelde, Wijnendale.

Zwarte Specht: Bulskampveld.

Roek: Merkenveld.

Cetti’s Zanger: Achterhaven, Lage Moere.

Sprinkhaanzanger: Zwinbosjes + ZIE LINK.

Braamsluiper: Fonteintjes, Zwinbosjes + ZIE LINK.

Beflijster: Zeebrugge, Vlissegem, Wingene.

Blauwborst: ZIE LINK

Nachtegaal: Wenduine, Zeekanaal, Achterhaven, Zwinbosjes.

Gekraagde Roodstaart: ZIE LINK.

Paapje: Weiden Pompje, Wenduine, Uitkerke.

Grote Pieper: KLemskerke Weiden.

Boompieper: Fonteintjes, Wenduine, Achterhaven, Vogelzang.

Rouwkwikstaart: Uitkerke, Fonteintjes, Pompje, Lage Moere

Engelse Kwikstaart: Knokke, Uitkerke, Klemskerke.

Kleine Barmsijs: Loppem Centrum.

 

 

Blauwborst    /    Engelse  Kwikstaart

Danny Claeysier    /    Johan Buckens

 

Machteld Kaesemans  07-05-2013