DONDERDAG 09 MEI 2013: BEZOEK AAN DE KLEIPUTTEN VAN PLOEGSTEERT ALS VOORBEREIDING OP MERGUS LEDENFEEST

Frank De Scheemaeker

Samen met Els trok ik voor het verlengde O.L. Heer Hemelvaart  weekend naar de Nord om er het volgend Mergus feest op zondag 08 september voor te bereiden. Onze eerste halte aan de Kleiputten van Ploegsteert (Le Bizet) was er één om nooit meer te vergeten en wordt ongetwijfeld onze eerst stop op het ledenfeest. Na wat heen en weer gerij tussen de immense bedrijfsgebouwen Touquet 228 vonden we net voor het middaguur de juiste invalsweg en parkeerden ons vlakbij het onthaalbord.

 Het gebied bestaat uit een ganse reeks grotere en kleinere vijvers, al dan voorzien van prachtige rietkragen en is zeer goed toegankelijk vanop de brede natuurlijke wandelpaden. Vanuit de schuilhut en verborgen achter de schuilwanden hadden we een prachtige kijk op het rijke vogelleven. Het meest indrukwekkende beeld was dat van de honderden en honderden Gierzwaluwen die boven de plassen kwamen foerageren en achterna werden gezeten door niet minder dan 9 Boomvalken, vaak in één beeld te zien. Verder waren zeker ook 4 Bruine Kiekendieven, 1 Buizerd en 1 Sperwer in het gebied aanwezig. Het paradepaardje van de kleiputten zijn ongetwijfeld de Geoorde Futen in prachtkleed. Ik schat dat zeker 40 koppel aanwezig waren. Ook Fuut, Dodaars, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Tafeleend en tot mijn verbazing ook een Witoogeend zwommen door ons beeld! Een Ijsvogel scheerde laag over het water en in de brede rietkragen zongen 2 Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet en Rietzanger. Er was ook een broedkolonie Blauwe Reiger, maar het aantal bewoonde nesten konden we niet echt correct inschatten. Verder ook enthousiast territoriaal gezang van Grasmus, Zwartkop en Tuinfluiter. Bonte Zandoogjes, Kleine Koolwitje, Dagpauwoog en Landkaartjes vlogen talrijk rond.  Het was er erg rustig want we kwamen slechts één fotograaf/vogelaar tegen en een tiental vissers. Kortom een leuk begin van een schitterende vierdaagse waarvan ik hoop jullie in het weekend een volledig verslagje te bezorgen als uitnodiging/opwarmer voor ons feest op 09 september 2013

 

Els en Frank