BLIKVANGERS van 20-05 tot en met 26-05-2013

Machteld Kaesemans

Roodborsttapuit met jong / Danny Claeysier.

 

 

Een koude, natte week zonder veel uitschieters. De foto op de voorpagina werd gekozen om toch maar een positieve noot en een geslaagd broedgeval weer te geven.

Overal klinken wanhoopskreten: Adri de Groot in zijn vogeldagboek nl vermeldde “DRAMATISCH”! Broedsels gaan verloren, weidevogels verlaten het nest van de koude en te weinig insecten.

 

Als vervolg van vorige week krijgen jullie nog enkele foto’s van zangers in beeld , zoals Tuinfluiter, Spotvogel, Zwartkop en Cetti’s Zanger.

 

Bij de sterns werden Noordse-Dwerg- Grote en Zwarte Stern gespot. Visdiefjes lieten zich eveneens regelmatig zien

 

In het Zwin werden  Geelgors, Goudvink, Bonte Kraai, nog een Velduil en natuurlijk de Roodmus gehoord en gezien.

 

Heb respect voor de natuur en hou het rustig, waarvoor dank.

 

 

Boomvalk    /    Slechtvalk

 Danny Claeysier    /    Herman Blockx

 .

.

WAARNEMERS:

Alain Baccaert, Annelies Jacobs, Antoine Cornelis, Armand Gernaey, Arnout Zwaenepoel, Baetsle Rudi, Bart De Keersmaecker, Bastiaan de Ketelaere, Bert Kindermans, Bruno Nef, Cathy Zanté, Christtophe Jacobs, Dan Crabbe, Danny Claeysier, David Botteldoorn, Dirk Anseeuw, Dirk Vercoutter, Emmanuel Crul, Eric Cuvelier, Eric Hermy, Erwin Derous, Filip De Ruwe, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Gert Top, Guido Burggraeve, Guido Orbie, Isabelle Bossuyt, Yvan Steenkiste,  J.Vanryckeghem, Jan Baert, Jan Op de Beeck, Jan Vanhoutte, Jelle Van den Berghe, Johan Buckens, Johan De Smet, Johan Debuck, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Nysten, Jonathan Meire, Jonckheere Robby, Karim Neirynck, Kelle Moreau,  Kenny Hessel, Koen Vandepitte, Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Laurent Raty, Lieven De Temmerman, Luc De Cat, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marnix Vyncke, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Olivier Wallez, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul D’hoore, Peter Depodt, Pierre Blockx, Pieter Van Hauwaert, Rik Vande Kerckhove, Roland François, Romain Deloof, Rudi Deplae, RV Simon Stevin, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Steven B, Steven De Saeger, Steven D’haese, Stijn Borny, Tom Derutter, Tom Martin, Vandeputte Christian, Vanmeerbeeck Philippe, Verduystert Jean-Pierre, VWG Mergus, Ward Tamsyn, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels.

 

 

Dwergstern    /    Grote Stern

Jan Baert    /    Miel Ferdinande

 

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Tuinfluiter  /  Spotvogel  /  Zwartkop  /  Cetti’s Zanger

Francis Pattyn    /    Julien Dua

Patrick Keirsebilck    /    Benny Cottele  

 

 

Geoorde Fuut: Roksem Put, Villa Duvelsgat.

Lepelaar: Uitkerke, Knokke.

Kwak: Kleiputten Nieuwe Vrede.

Purperreiger: Kleyne Vlakte.

Grote Zilverreiger: Uitkerke, Kleyne Vlakte.

Jan-van-Gent: Noordzee.

Wespendief: Vloethemveld.

Zwarte Wouw: St. Michiels Centrum.

Bruine Kiekendief: ZIE LINK

Havik: Villa Duvelsgat.

Slechtvalk: Brugge, Ettelgem, Damme.

Steltkluut: Uitkerke.

Kleine Strandloper: Wenduine, Oudenburg.

Temmincks Strandloper: Weiden Pompje, Uitkerke, Kwetshage.

Noordse Stern: Zee De Haan tot Vosseslag.

Dwergstern: Strand De Haan tot Wenduine.

Grote Stern: Zee te Zwin, Strand te Zwin, Knokke, De Haan.

Zwarte Stern: De Haan, Roksem Put, Weiden Pompje.

Zomertortel: Gentse Vaart, Ruddervoorde, Damme, Zwinbosjes.

Bosuil: Steenbrugge Bosjes.

Velduil: Het Zwin.

Kleine Bonte Specht: Zwinpark.

Zwarte Specht: Wingene, Zedelgem, Beernem.

Wielewaal: Oostkerke, Moerkerke, Damme.

Bonte Kraai: Het Zwin.

Matkop: Syslo.

Cetti’s Zanger: Villa Duvelsgat.

Sprinkhaanzanger: Heist, Voorhaven, Zwinbosjes.

Braamsluiper: ZIE LINK

Blauwborst: Assebroek, Damme, Brugge.

Nachtegaal: Zwinbosjes.

Gekraagde Roodstaart: ZIE LINK.

Paapje: Heist, Uitkerke, Houtave.

Bonte Vliegenvanger: Heist Nieuwe Verkaveling.

Engelse Kwikstaart: Kwetshage.

Roodmus: Zwinbosjes.

Kruisbek: Vloethemveld.

Goudvink: Zwinbosjes.

Geelgors: Kleyne Vlakte.

 

 

Bonte Vliegenvanger    /    Rietgors

Geert Vanhulle    /    Marnix Vyncke

 

Machteld Kaesemans  27-05-2013