MOEILIJKE TIJDEN VOOR ONZE WEIDEVOGELS

Frank De Scheemaeker

Het wordt er helaas niet beter op !

 

Het is al jaren gekend, maar toch, …, dit jaar is het wel echt rampzalig.  Onze steltlopers  als ‘echte’ goeie grondbroeders stellen het niet zo goed.  Momenteel heb ik de indruk dat (op basis van bijna dagelijkse wnw) :

–  de Scholekster maar op zijn nest blijft zitten (mislukte broedpogingen ?)

–  dat de Kievit bij aanvang met zijn 4 pulli al héél blij mag zijn dat er 1 van groot wordt, dat er meer dan vorig jaar, te veel vrouwelijke Kieviten al bij elkaar zitten zonder jongen (mislukte broedgeval-

len ?), dat er momenteel nog veel te weinig Kieviten op jonge maisakkers zitten (al werd die dit jaar later ingezaaid, dan nog,  een bewijs van dat het aantal broedsels dit jaar wel erg laag is ?), en dat er momenteel meer dan vorig jaar vrouwtjes zitten te broeden zonder mannetje in de omgeving

– dat er al enkele (te veel) mislukte broedgevallen zijn van Kleine plevier

– dat de Grutto met zijn 3 jongen al van geluk mag spreken dat er 1 groot wordt en dat er teveel mislukte broedgevallen zijn

– dat er veel mislukte broedgevallen zijn van Kluten en dat deze meer dan vroeger bij de tweede broedpoging naar de jonge maisakkers trekken

Voor de Tureluur lijkt het me nog te vroeg om er iets over te melden, maar als bovenstaande trend zich blijft doorzetten ,   dan lijkt mij dat niet goed te komen.

Mogelijke oorzaken (combinatie van …) :

– aanwezigheid van predatoren : Vos (veel meer dan vroeger), Kauw en Kraai (opvallende aanwezigheid in sommige polderstukken)

– verstoring door de mens

– andere landbouwpraktijken

– te weinig voedsel

– het weer

–  …

En ze doen zo goed hun best, 24h op 24h, om hun kroost tegen gelijk wat te beschermen.  Men zou er triestig van worden !

 

Mvg

Paul D’hoore