SFEERVERSLAG AVONDFIETS EXCURSIE HOEKE – WOENSDAG 29 MEI 2013

Frank De Scheemaeker

Frank zo goed als genezen, maar nu leek het weer toch wel te gaan tegenvallen zeker. Ganse namiddag regen en miezelregen. Toch vier enthousiaste vertrekkers :Kathleen, Wim, Albert en mezelf om 19u30 aan Hoeke Brug.  We waren de Roden Ossenstraat nog maar ingedraaid of de regendruppels hielden op en we kregen zelf regelmatig een mooie opklaring. Dit leidde tot een ganse reeks leuke waarnemingen vooraleer we aan de Mostaerddijk kwamen: m Torenvalk, her en der een zingende Bosrietzanger, Kieviten op nest, 2 Putter en 2 Kneu langs vliegend,  Gele Kwik. Langs de Mostaerddijk richting Zwarte Sluis 1 kp Roodborsttapuit en een Grasmus met voedsel. In het westelijke deel van het nieuwe St-Donaas reservaat 2 Oeverloper, 1 Grutto, 2m en 1w Krakeend, opnieuw Bosrietzanger. Vier Goudplevier in zomerkleed trekken over en een Wulp vliegt luid roepend op.
Het zicht vanuit de nieuwe schuilhut op het oostelijk deel van het nieuwe reservaat is schitterend: Grutto, Tureluur, Kluten, koppel Wintertaling, m Slobeend, Bergeend met pulli – dat is echt genieten. In de aanpalende struwelen zang van Grasmus, Bosrietzanger, Tjiftjaf en verrassend ook Fitis. Boerenzwaluwen zitten met tientallen verkleumd op de weidedraden – nog nooit meegemaakt einde mei. In de Robbe Moreelpolder richting Nederlandse grens twee nieuwe koppel Roodborsttapuiten, 2 Ooievaar, 3 Blauwe Reiger en opnieuw een Torenvalk. Opnieuw een hoogtepunt na de oversteek van de Damse Vaart en zicht op het Lapscheuregat: 4 Zwartkopmeeuwen vliegen miauwend over en niet minder dan 4 Bruine Kiekendieven geven er een vlieg show. Een adult koppel paart herhaaldelijk op een weidepaal, een subadult koppel bereidt het liefdesspel voor, mooi! De terugtocht langs de Damse Vaart zorgt nog voor een verrassing met een bewoond nest Ooievaar thv van de Kleiputten Sint-Donaas en verschillende zingende Kleine Karekieten en Bosrietzangers. Het was een toffe avond geweest… en deze doen we zeker volgende week woensdag over olv Machteld in Stalhille. Iedereen welkom.

 

Frank, verslaggever