BEDANKT PAUL, ANTOINE, RIK en BART – REUZENSTERN OP PLATIER D’OYE

Frank De Scheemaeker

Hoys allen

Bedankt al diegenen die zaterdagmorgen de Slechtvalken hielpen spotten op het Simon Stevinplein en in het bijzonder Paul M, Antoine, Rik en Bart M die ‘s namiddags naar Oostende trokken om één van de onfortuinlijke juvenielen in het VOC te gaan ophalen en met avontuurlijk succes weer in de nestbak te plaatsen. Gedetailleerd verslag volgt.
 Nadat jullie voorzitter verleden woensdag al forfait moest geven voor Machteld’s fietstocht (feest  – mijn gebuurvrouw 70 jaar) zat ik dit weekend in Frankrijk met Els, Freddy V en Mariann D.. vandaar mijn afwezigheid gisteren. Maar dat compenseerden we met leuke waarnemingen in o.a. Platier D’Oye met als top een adulte Reuzenstern aan de zuidelijke schuilhut. Verder een schitterende kolonie Grote Sterns (ca 1200 kp), Zwartkopmeeuw (ca 80 kp), Kokmeeuw (ca 70 kp) en verder Kleine Zilverreiger, Krak – en Slobeend, Wintertaling, 3 zp Cetti’s Zanger, Geoorde Fuut + juv, Zwarte Ruiter in zomerkleed, Tureluur, broedende Kluten, enz  …ook honderden Huis, – en Gierzwaluw in de lucht. Ik hou dit zeker in het achterhoofd voor een leerrijke Mergus trip

Frank De Scheemaeker