De laatste juveniele slechtvalk van St. Salvator: “Een verhaal met een lange staart”!

Machteld Kaesemans

 

Wat voor de meeste bezoekers van het “uitvliegmoment” eindigde met het uitvliegen van het laatste jong draaide voor ons helemaal anders uit. Tijdens de babyborrel op het Simon Stevinplein  kwam er plots een verrassing uit de lucht gevallen.

 

We werden, na wat speurwerk van de mensen van  het VOC Oostende, gebeld dat een juveniele slechtvalk door hen werd opgehaald. De onfortuinlijke valk kon  blijkbaar zijn hoogte niet houden bij zijn 1ste vlucht en landde op de kasseien van het binnenplein van de Heren van Gruuthuse. Ze werd zelfs belaagd door een meeuw; maar enkele mensen hebben deze laatste verjaagd. Dames van het Gruuthusemuseum hebben de slechtvalk met “de blote hand” kunnen pakken en in een doos gestopt. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar een opvang; niet wetende dat wij 200 m verderop zaten. Het VOC  werd door hen gecontacteerd en deze haalden de vogel op.

 

 

 

Na de middag zijn Antoine Cornelis, Rik Vande Kerckhove, Bart Martens en ikzelf naar Oostende gereden (1 uur fileleed) om de vogel terug te brengen naar de ouders. In het VOC hadden ze geen kwetsuren kunnen vaststellen… dus terug in de doos en naar Sint Salvator.

 

 

 

We kwamen net op tijd aan want de kathedraal ging dicht. Eens alle toeristen buiten waren konden we de toren bestijgen om het jong terug op z’n vertrouwde stek te plaatsen. Onmiddellijk werd alarm geslagen door de oudervalken  want  na enkele minuten waagde onze juveniel opnieuw de sprong in het luchtruim.

 

 

Ondertussen gingen we terug  naar de begane grond, onze interventie zat erop… dat dachten we althans!!! We waren nog niet halfweg de trap of we werden opnieuw gebeld door het VOC met de melding, dat er een juv. slechtvalk op het gazon  zat tussen de hoofdbeuk van de kerk en de Zuidzandstraat. We repten ons naar beneden waar het jong op afstand werd gade geslagen door een massa passanten.

 

 

 

We konden de pechvogel opnieuw pakken,. Aan de politie die daar stond hebben we verteld wat er allemaal gebeurd was (ook geïdentificeerd, gelukkig hadden  we nog ons Mergus t-shirt aan) nadien brachten we de jonge vogel naar een lager platform waar ze niet direct kon wegvliegen.

Alles werd nauwgezet geobserveerd door de protesterende ouders. We volgden nog een tijdje het spektakel maar zijn dan naar huis gegaan, het was ondertussen 18u30.

 

We werden niet meer gebeld, deze morgen 11/06 zijn Antoine en ik poolshoogte gaan nemen op de toren en konden tot onze grote vreugde vaststellen dat de 4 juveniele valkjes  op de OLV. toren zaten!

Nadien dankten we de mensen van de kathedraal voor hun medewerking . We zijn ook ons licht gaan opsteken  in het Gruuthusemuseum waar we hun verhaal aanhoorden met veel interesse en hen eveneens bedankten voor de fijne medewerking.

 

Een verklaring zou kunnen zijn dat het juveniele vrouwtje nog te zwaar was voor de ultieme sprong.

 

Paul Maertens  en het Mergusteam

Foto’s Bart Martens