BLIKVANGERS van 03-06 tot en met 09-06-2013

Machteld Kaesemans

Lepelaar / Filip De Ruwe

 

 

Geen echte “Spetters” deze week behalve de twee excursies die een groot succes werden.

Op de avondfietstocht van 5 juni zagen we twee jagende ransuilen , lepelaar, blauwborst, 3 bruine kiekendief, wintertaling, hoorden spotvogel en nog zoveel meer…ruim 45 soorten. De 26 deelnemers vonden het schitterend maar koud.

Bij de slechtvalkenspot op 8 juni in Brugge konden we opnieuw rekenen op veel Mergusleden en talrijke toeristen. De jongste telg slechtvalk wist zeker in de namiddag door zijn capriolen alle aandacht naar zich toe te trekken.

 

Bij de sternen zag men visdief,dwergstern, grote stern en zwarte stern. Enkele steltkluten waren ook van de partij.

Een late velduil werd gespot in de Uitkerkse Polder, de roodmus liet zich nog eenmaal horen, een wespendief werd gezien in Houtave en Vloethemveld.. Een toch eerder zeldzame grauwe klauwier werd gefotografeerd in het Retranchement.

 

De rest vinden jullie wel terug in bijgaande lijst.

 

 

Wespendief    /    Bruine Kiekendief

 

Dieder Plu    /    Marnix Vyncke

 

 

WAARNEMERS:

Alain Baccaert, Albert Neyt, Annemie Opdebeeck, Antoine Cornelis, Arnout Zwaenepoel, Arne Iserbyt, Baetsle Rudi, Bastiaan De Ketelaere, Benedict De Laender,  Bernard Dekimpe, Danny Claeysier, Dany Depauw, David Herman, De Boeck Benoit, Decoster Filip, Dominique Bauwens, Dominique Verbelen, Emmanuel Crul, Erwin Derous, Filip De Ruwe, Frank De Scheemaeker, Frank Descamps, Freddy Cordy, Freddy Rogiers, Freddy Van Petegem, Gerald Driessens, Guido Orbie, Hans Compernolle, Hans Hillewaert, J.Vanryckeghem, Jan Baert, Jan D’hondt, Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Vandepitte, Jonathan Meire, Karim Neirynck, Karina Samyn, Koen Maertens, Kathleen Coen, Koen Vandepitte, Luc De Cat, Luc Derutter, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Rogghe, Marnix Vyncke, Michel Louette, Monumentenwacht W-Vl, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Olivier Vergucht, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Durinck, Peter Van de Kerckhove, Paul Maertens, Pierre Blockx, Pierre Tavernier, Pieter Van Hauwaert, Rik Vande Kerckhove, Romain Deloof, Rudi Deplae, Stefaan Brinckman, Steven D’haese, Stijn Borny, Sven Maly, Verduystert Jean-Pierre, Ward Tamsyn, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Lammerant, Wim Pauwels.

 

 

 Ransuil    /    Blauwborst 

 

Eric Van Colenberghe     /    Marnix Vyncke

 

Slechtvalkenspot Brugge

 

Bart Martens

 

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Visdief    /    Zwarte Stern

 

Patrick Keirsebilck    /    Kris De Rouck

 

 

Zomertaling: Uitkerke Weiden, Bourgogne Meersen.

Geoorde Fuut: Roksem Put.

Lepelaar: Uitkerke, Kleyne Vlakte, Achterhaven, Weiden Pompje.

Kwak: Kleiputten Nieuwe Vrede.

Grote Zilverreiger: Vloethemveld, Villa Duvelsgat.

Wespendief: Houtave, Vloethemveld.

Bruine Kiekendief: ZIE LINK

Slechtvalk: Brugge, Damme, Voorhaven.

Steltkluut: Uitkerke, Kwetshage.

Bosruiter: Uitkerke Weiden.

Dwergstern: Heist- Oostdam.

Grote Stern: Het Zwin.

Zwarte Stern: Het Zwin, Roksem Put, Heist Oostdam.

Zomertortel: Achterhaven, Gentse Vaart, Damme, Zwinbosjes.

Bosuil: Ryckevelde.

Velduil:Uitkerke Weiden.

Kleine Bonte Specht:Zwinbosjes.

Zwarte Specht: Bulskampveld, Heideveld Bornebeek..

Grauwe Klauwier: Retranchement.

Wielewaal: Torhout, Zedelgem, Damme.

Cetti’s Zanger: Achterhaven, Kwetshage, Heist.

Sprinkhaanzanger: Zwinbosjes.

Braamsluiper: ZIE LINK

Blauwborst: ZIE LINK

Nachtegaal: Zwinbosjes, Duinbossen.

Gekraagde Roodstaart: Beernem, Zedelgem, St.Andries, St.Kruis, Steenbrugge, Assebroek,

Paapje: Kwetshage, Houtave.

Rouwkwikstaart: Kwetshage.

Roodmus: Zwinbosjes.

Kruisbek: Vloethemveld.

Appelvink: Bos van Wijnendale.

 

 

Grauwe Klauwier    /    Wielewaal

 

Patrick Keirsebilck    /    Dieder Plu

 

Machteld Kaesemans  11-06-2013