Impressies tijdens de voorbereiding van het MERGUS-LEDENFEEST

Machteld Kaesemans

 

Voor ons jaarlijks ledenfeest van 08-09-2013 zochten we terug nieuwe oorden op ! Deze morgen vertrokken we met een klein groepje richting Kleiputten van Ploegsteert, gelegen  in de provincie Henegouwen.

 

 

 

Het natuurreservaat is werkelijk een ontdekking! “Kleiputnatuur- onbekend maar niet onbemind” veroverde op slag ons hart!

In 1976 beslisten de Steenbakkerijen van Ploegsteert om de ontgonnen terreinen te beheren als moerasgebied. De vzw “Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert” werd opgericht. Op vandaag beslaat het natuurreservaat  ca. 150 ha en biedt onderdak aan 220 verschillende vogelsoorten.

 

 

Wij hoorden of zagen er een vijftigtal met als voornaamste: zomertortel, 8 geoorde fuut, dodaars, groene specht, gierzwaluw, tafel-en kuifeend, krakeend en slobeend, casarca, 3 bruine kiekendief, buizerd, sperwer, torenvalk, meerdere malen een jagende boomvalk, kleine zilverreiger, blauwe reiger, putter, rietgors, tuinfluiter, cetti’s zanger en zo veel meer.

Ook een beverrat, 4 soorten libellen o.a. watersnuffel en meerdere vlindersoorten werden onder de loep genomen.

De bijhorende foto’s spreken voor zichzelf en doen jullie zeker watertanden.

 

 

Rond de middag trokken we 40km verder, Frankrijk binnen naar “Le Parc de la Deûle et l’Espace Naturel des Périseaux”.

 

 

In de Mosaïc” le jardin des cultures”aten we een heerlijke koude schotel en verkenden nadien de omgeving. Ook hier is er heel wat te beleven: Het Park,  Le Musée de Plein Air, Les Relais Nature, Le Canal de la Deûle à l’Escaut enz. Dit alles wordt nog in de eerste weken verder uitgewerkt door Frank, Marc en Johan.

 

Binnenkort ontvangen jullie een e-mail met alle informatie en kunnen jullie inschrijven. De Mergusleden krijgen natuurlijk voorrang.

 

Zorg dat je erbij bent, want het is zeker meer dan de moeite waard!!!!

 

Groeten,

Machteld en het Mergusteam   13-07-2013.

 

Foto’s: Pierre Ackou