BLIKVANGERS van 08-07 tot en met 14-07-2013

Machteld Kaesemans

Geoorde Fuut  /  Marc De Ceuninck

 

Op enkele putten in onze streek zat de elegante geoorde fuut nog in zomerkleed zoals in Roksem, Vlissegem en Achterhaven.

 

Een kuifaalscholver werd genoteerd, net als een overvliegende zwarte wouw, dit zijn dus 2 nieuwe soorten.

 

Bij de sterns zag men zowel noordse-, zwarte-, grote- en dwergstern , alsook visdief.

 

Onderaan vind je een verbazingwekkende foto van onze broedparasiet “de koekoek” die  gevoederd wordt door een  waardvogel.  Koekoek en zomertortel vertrekken ten laatste eind september.

 

 

Kuifaalscholver  /  Patrick Keirsebilck

 

 

 

Zwarte Wouw  /  Johan Buckens

.

 

 

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Baetsle Rudi, Bruno Beyen, Daniël Wybo Danny Claeysier, Devos Johan, Dirk Vercoutter, Dominique Bauwens, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Fernand Van Ginderen, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Freddy Rogiers, Geert Carette, Guido Burggraeve, Guido Orbie, Hans De Blauwe, Hans Hillewaert, Hilbran Verstraete, J.De Cock, J.Vanryckeghem, Jan Swimberghe, Jasper Mussche, Jeremy Demey, Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Kelle Moreau, Kris Decleer, Luc De Cat, Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Marc Rogghe, Marnix Vyncke, Martin Daniël, Mylle Johnny, Olivier Vergucht, Patrick Janssens, Ruben Saey, Sam Dewanckele, Stefaan Brinckman, Thaisa Wille, Verduystert Jean-Pierre, Willy Dias, Wim Pauwels.

 

 

 Noordse Stern    /    Visdief

 

Peter Adriaens    /    Pascal De Munck

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Dwergstern    /    Zwarte Stern

Jan Baert    /    Patrick Keirsebilck

 

Geoorde Fuut: Achterhaven, Roksem Put.

Lepelaar: Uitkerke, Achterhaven.

Kuifaalscholver: Voorhaven oostdam.

Wespendief: Zwinbosjes, Oudenburg.

Zwarte Wouw: Oudenburg.

Bruine Kiekendief: Houtave, Uitkerke, Oudenburg, Meetkerke, Achterhaven, Stalhille, Oostkerke.

Slechtvalk: Brugge, Stalhille.

Waterral: Oostkamp.

Steltkluut: Uitkerke, Lissewege Eendenkooi.

Bosruiter: Achterhaven, Oudenburg, Uitkerke.

Noordse Stern: Heist Oostdam.

Dwergstern: Strand te Heist.

Grote Stern: Knokke- Het Zwin.

Zwarte Stern: Heist Oostdam

Hybride Visdief x Dougalls Stern: Heist Oostdam.

Zomertortel: Beernem Miseriebocht.

Bosuil: Beukenpark.

Velduil: Uitkerke Weiden.

Kleine Bonte Specht: De Haan.

Zwarte Specht: Vagevuurbossen.

Wielewaal: Oostkerke, Moerkerke, Oostkerke.

Sprinkhaanzanger: Achterhaven, Lage Moere.

Braamsluiper: Roksem Put.

Blauwborst: Assebroek, Stalhille, Uitkerke.

Gekraagde Roodstaart: Assebroek, Zerkegem.

Kruisbek: Vloethemveld, Torhout, Zeebrugge.

 

 

Koekoek    /    Zomertortel

 

Dieder Plu    /    Francis Pattyn

 

Machteld Kaesemans  2013-07-16