Woensdagavondexcursie 24.07.13 naar de Zwaanhoek wordt dinsdagavond 23.07.13 Hoeke en omgeving

Johan Van Heulebrouck

Hoys vrienden van de Mergus,

De volgende excursie was voorzien op woensdagavond 24.07.2013 naar de Zwaanhoek nabij Oudenburg/Oostende.  Deze excursie wordt geannuleerd.  Op 29.05.2013 organiseerde onze Voorzitter een fietstocht vertrekkende van Hoeke brug.  Op het programma stonden een bezoek van de nieuwe schuilhut langs de Kleiputten, bezoek Zwarte en Blauwe Sluis, enz…  De weergod Jupiter was die avond niet in een opperbeste stemming.  Enkel een paar dappere Mergussers namen aan deze excursie deel (zie foto hierboven).  De afwezigen hadden ongelijk, heel wat toffe waarnemingen werden genoteerd.

 

Met de zomer die eindelijk van de partij is zou onze Frank een tweede poging willen ondernemen om diezelfde tocht nog es te herhalen.  We hebben recent contact kunnen leggen bij Jupiter, na moeizame onderhandelingen heeft Jupiter ons deze keer schitterend weer beloofd.  Omdat niet alles hetzelfde zou zijn gaat deze excursie deze maal door op dinsdagavond 23.07.13 in plaats van traditioneel op woensdagavond.

 

Besluit :

1. Schrap woensdagavond 24.07.2013 in jullie agenda’s.

2. Noteer dinsdagavond 23.07.2013 om 19.30 uur aan Hoeke Brug mét fiets in jullie agenda.  Frank rekent op jullie talrijke aanwezigheid.  Onze excursies staan zoals steeds open voor ervaren, minder ervaren en zelfs voor potentieel nieuwe Mergus sympathisanten, met andere woorden iedereen is welkom.  Namens het Mergus bestuur, Johan Van Heulebrouck