BLIKVANGERS van 16-09 tot en met 22-09-2013

Machteld Kaesemans

Buidelmees, 1ste najaar  /  Marc Nollet

 

Veel waarnemingen, vooral op het einde van deze week [op 22-09  telde men 102 soorten] !

De zeldzame grauwe fitis liet zich nog twee dagen zien, later werd er ook een sperwergrasmus gevonden.

 

Aan de Eendenkooi van Lissewege had Antoine de handen vol met het ringen van o.a. 2 eerste najaar BUIDELMEES, de 1ste voor ons Mergus gebied in 2013. Verder nog waterral, sprinkhaanzanger, zwartkop, blauwborst, ijsvogel, tuinfluiter, tjiftjaf, fitis en zoveel andere.

Bedankt Antoine !!!

Enkele foto’s hieronder scheppen hiervan een beeld.

 

Eveneens deze week was er heel veel trek van lepelaars, zelfs groepen tot 106 vogels. Nieuw waren 3 voorbijvliegende reuzenstern,  3 baardman, een paar vroege sneeuwgors, plus een rouwkwikstaart. Op het strand kan men tal van steltlopers aantreffen zoals rosse grutto, kanoet, drieteenstrandloper, steenloper, bonte strandloper enz. meestal in winterkleed.

 

We kijken uit naar de volgende week en naar nieuwe soorten !

 

 

Lepelaar

 

Marnix Vyncke

.

Kwak

 

Marc Roca

 

.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Annemie Opdebeeck, Antoine Cornelis, Antoon Ovaere, Arnout Zwaenepoel, Baetsle Rudi, Bastiaan de Ketelaere, Benny Cottele, Dan Crabbe, Dany Salembier,  David Van den Schoor,  Eric Hermy, Filip De Ruwe, Florian Martens, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy,  Freddy Rogiers, Frédéric Vanhove, Geert De Clercq, Gijs François, Goethals Valérie, Guido Orbie, Hans De Blauwe, Hans Roosen, Hans Vansteenbrugge, Herman Blockx, Hilbran Verstraete, J.Vanryckeghem, Jan D’hondt, Jan Swimberghe, Jan Vercammen, Jan Versigghel, Jean-Pierre Lucas, Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Jonathan Meire, Karina Samyn, Kenny Hessel, Lebrun Raphael, Leo Declercq, Luc De Cat, Luc Teugels, Luc Vanpaemel, Maarten Schurmans, Machteld Kaesemans,  Marc De Ceuninck, Marc Derycke, Marc Nollet, Marc Rogghe, Marnix Vyncke, Michel Louette, Mylle Johnny, Nicholas Endriatis, Noël Vervaecke, Olivier Vergucht, Patrick Beirens, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pierre Blockx, Pieter Van Hauwaert, Rik Vande Kerchove, Robert Gysbertsen, Romain Deloof, Ruben Saey, Rudi Deplae, Stefaan Brinckman, Stefan Keereman, Stefan Masure, Steven B, Steven D’haese, Stijn Borny, Tom Goossens, Verduystert Jean-Pierre, Véronique Adriaens, Walter De Smet, Ward Tamsyn, Ward Vercruysse, Willy Dias, Wim Heylen, Wim Lammerant, Wouter Courtens.

 

 

Ringstation, Eendenkooi Lissewege:

IJsvogel  /  Waterral  /  Blauwborst  /  Buidelmees.

 

1-2-3 : Régy Goemaere    /    4: Marc Nollet

 

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Rosse Grutto    /    Kanoet

 

Foto’s : Benny Cottele

 

Geoorde Fuut: Roksem Put.

Lepelaar: ZIE LINK

Kwak: Damme.

Grote Zilverreiger: Damme, Uitkerke.

Wespendief: Houtave Hoge Moere.

Bruine Kiekendief: ZIE LINK

Blauwe Kiekendief: Uitkerke, Houtave, Oudenburg.

Smelleken: Fonteintjes, Voorhaven, Zuienkerke.

Slechtvalk: ZIE LINK

Waterral: Achterhaven, Lissewege.

Bosruiter: Vlissegem.

Kleine Strandloper:Zeebrugge, Uitkerke, Het Zwin.

Geelpootmeeuw: Blankenberge.

Noordse Stern:Baai van Heist.

Reuzenstern: Zeebrugge, Heist.

Dwergstern: Strand Wenduine-Blankenberge.

Grote Stern: Strand Westdam, Noordzee.

Kleine Jager: Zee Blankenberge-Zeebrugge.

Kerkuil: Vlissegem.

Bosuil: Oostkamp,  St. Andries.

Kleine Bonte Specht: Loppem.

Zwarte Specht: Heideveld Bornebeek,, Vloethemveld.

Buidelmees: Lissewege – Eendenkooi

Cetti’s Zanger: Achterhaven.

Waterrietzanger: Achterhaven, Lissewege.

Baardman: De Haan Lindenhof.

Grauwe Fitis: Heist Bosje.

Sprinkhaanzanger: Lissewege Eendenkooi.

Braamsluiper: Voorhaven, Visserskruis.

Sperwergrasmus: Westdam, Oostdam, Strand bij Oostdam.

Blauwborst: Lissewege.

Gekraagde Roodstaart: St. Kruis, Visserskruis, De Haan, Heist, Voorhaven.

Paapje: Uitkerke, De Haan, Knokke, Houtave, Achterhaven, Speyen.

Bonte Vliegenvanger: Visserskruis, Achterhaven, Westdam,  Heist, Zeebrugge, Assebroek.

Duinpieper: Klemskerke.

Rouwkwikstaart: Voorhaven Westdam.

Kruisbek:.Loppem.

Sneeuwgors: Strand bij Oostdam.

 

 

 Baardman    /    Rouwkwikstaart

 

Eric Van Colenberghe    /    Marc Nollet

 

Machteld Kaesemans  24-09-2013