MARCEL POTTIER OP VOGELREIS IN INDIE: BERICHTEN VAN TER PLAATSE

Frank De Scheemaeker

Beste Vogelaars,

Hier het beloofde verslag van onze eerste week in Gujarat, West-India aan de Golf van Kutch.
We zijn vooral gaan spotten in waterrijke gebieden, lagunes, zoutpannen,slikplaten, zoetwatermeren en moerassen.
De vogelrijkdom is hier ‘incredible’. Vogels van de andere kant van de Himalaya komen hier in grote aantallen overwinteren. Het zijn vooral waadvogels, eenden, kraanvogels, en roofvogels. Wat zo bijzonder is : je ziet ze met duizenden samen.
Hier een uitgebreide opsomming :
Eenden: pijlstaart, slobeend, krakeend, tafeleend, wintertaling, en de plaatselijke whistling ducks en comb duck.
Koeten: purper, meerkoet, waterhoen
Futen: gewone, dodaars
Waadvogels: steltkluut (duizenden) kemphanen, grutto, poelruiter, zwarte ruiter, tureluur, bosruiter, kleine strandloper, temminck, krombek, bonte, strandplevier, mongoolse plevier, zilverplevier, en een groep van maar liefst 100 krabplevier. Daarvoor hebben we bij laag tij een wandeling van 2 km moeten maken door 40 cm water, maar t loonde de moeite.
Meeuwen en sternen: reuzenstern, lachstern, rivierstern, geelpootmeeuw, bruinkopmeeuw, reuzenzwartkopmeeuw
Kraanvogels: jufferkraan, gewone kraanvogel grusgrusgrus
Ibissen: heilige ibis, zwarte ibis, roodkruinibis
Ooievaars: zwartnekooievaar, painted stork, wolnekooievaar
Lepelaars: die zijn redelijk algemeen
Reigers: blauwe, grote en kleine zilver, kwak, western reef, indian pond, purperreiger, koereiger
Aalscholvers: kleine, Indische en gewone
Pelikanen: honderden roze, minder kroeskop
Roofvogels: bruine kiek, torenvalk, Ind. sperwer of shikra, visarend, grijwe wouw, zwarte wouw, tawny eagle
Maar we zijn nog niet in de goede roofvogelgebieden geweest. Daar gaan we vanaf morgen heen. Ik verwacht nog soorten arenden en kiekendieven.
Zangvogels: zeer algemeen, je kijkt er niet meer naar: de roze spreeuw, halsbandparkiet, smyrna ijsvogel, huiskraai, kleine groene bijeneter, zwarte drongo, gele kwik, babbelaars, bulbuls (oa witoorbulbul), boerenzwaluw en huismus
We zijn misschien nog wel iets vergeten.
Meer volgt als we in ander biotoop verblijven. Het loont – qua vogels – in elk geval heel erg de moeite
Hier het vervolg van onze trip door Gujarat.
Na de kust zijn we noordelijker getrokken naar de Rann of Kutch. Een enorm steppen-en schorrengebied, met hier en daar een meer en een rivier.

Het water trekt massa’s vogels aan:

roze en kroeskoppelikaan, grote en kleine flamingo, kraanvogels, drie soorten ibissen, purperreiger, purperkoet, painted stork, open bill stork, steltkluten en zilverreigers.
Ook enkele special gezien zoals: de saruskraanvogel, witstaartkievit, bonte ijsvogel, citroenkwik, zuidelijke klapekster en huisgierzwaluw.
In de droge steppen en graslanden: kortteenleeuwerik, kuifleeuwerik, hop, scharrelaar, roodbuikzandhoen, bastaardaend, steppenarend, arendbuizerd, torenvalk en heel veel grijze wouwen, hier de algemeenste roofvogel.
In de dorpjes: massa’s roze spreeuwen, bulbuls (ook witoorbul),drongo’s ……
In het Velavadar Nat. Park – droog graslandgebied van 40 km2 – is de grootste slaapplaats van kiekendieven ter wereld. Van November tot Januari komen hier elke avond tussen 2 en 3000 kiekendieven slapen. De algemeenste zijn grauwe kiek en steppenkiek.
De blauwe kiek : in kleine aantallen.
Een gids toonde ons de plaats waar de meeste kiekendieven komen slapen. We zagen heel mooi mannetje en vrouwtje steppenkiek en grauwe kiek, ook bruine
Soms komen ze heel dichtbij, soms ook verder weg. Unieke belevenis !!
In dit park leven ook een paar duizend van de black buck antilopen me geschroefde horens en ook nilgai’s.
In de verte zagen we ook 2 wolven.
Nu zijn we in Diu, terug aan de kust.
Er zijn hier nog wat goeie biotopen voor oa. terekruiter, reuzenzwartkopmeeuw, lachstern, witbuikzeearend, Brahminy kite.
Ik heb onderweg een birdwatchersgids ontmoet die groepen rondgidst in Gujarat.
Zijn naam: Vikram Singh: www.wildworldindia.com. Dit ter info.
Zo dat was het dan tot hiertoe.

Groeten
Marcel Pottier