Meeuwen leggen bouw haventerminal in Zeebrugge stil

Marc Nollet

 

Een kolonie broedende meeuwen veroorzaakt een zware rel in de
haven van Zeebrugge. Vogelbescherming Vlaanderen is er in geslaagd de bouw
van een terminal in de natuurlijke biotoop van de vogels stil te leggen.
‘Dit is de wereld op zijn kop’, zegt de havendirecteur Joachim Coens.
Een rechter in Brugge heeft op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen de bouw
van twee loodsen en twee parkeerterreinen van de firma Verbrugge Terminals
stilgelegd. De werken, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd
afgeleverd, waren begonnen vooraleer de noodzakelijke milieuvergunning
binnen was. Als de bouwheer de werken nu toch voortzet, moet hij een
dwangsom van 50.000 euro per dag betalen.

 

De bouwwerken in de haven bedreigen volgens Vogelbescherming Vlaanderen de
vaste stek van de laatste grote Vlaamse kolonie van zilvermeeuwen en kleine
mantelmeeuwen. ‘De nestelmogelijkheden van 6.500 broedparen staan op het
spel’, zegt woordvoerder Jan Rodts. ‘Liefst 90 procent van de Vlaamse
populatie van de mantelmeeuw broedt sinds 1999 in deze haven. Voor de
zilvermeeuw gaat het om 80 procent.’

 

Vanavond om 22:30 uur is Vogelbescherming Vlaanderen te gast in Reyers Laat op Canvas om te praten over het stilleggen van de werkzaamheden in de Haven van Zeebrugge ter bescherming van 6500 meeuwenkoppels. Allen kijken.